Siirry sisältöön

Rakennusteollisuus

Rakennusteollisuus tarkoittaa kaikkia niitä teollisuuden sektoreita, jotka rakentavat rakennuksia tai tuottavat rakennusalan tuotteita ja materiaaleja. Rakennusteollisuuden eri toimialoja ovat tekninen urakointi, pinta- ja infratoimiala, tuoteteollisuus ja – ehkä yleisesti tunnetuin – talonrakennus.

Rakennusteollisuus on melko tuore raskaan teollisuuden ala, sillä vaikka ihminen on rakentanut erilaisia asumuksia esihistoriallisista ajoista asti, on meillä ollut teollisin menetelmin toteutettua rakennusliiketoimintaa vasta noin runsaan vuosisadan verran. Rakentamisen teollistuminen vaati pääomaa ja markkinoita, joita ei ollut ennen 1800-lukua. 1900-luvulla rakennusmateriaalien ja tuotantomenetelmien kehittyminen sekä kansainvälistyminen vaikuttivat omalta osaltaan rakennusteollisuuden kasvuun.

1. Suomalaisen rakennusteollisuuden takana asuntopula ja kaupungistuminen

Suomalainen rakennusteollisuus kehittyi aimo harppauksin sotien jälkeen, olihan koko maan väestöstä yli 11 % ilman asuntoa. Kaupungistuminen alkoi toden teolla 1960-luvulla. Teollistuminen loi yhä uusia työpaikkoja kaupunkeihin, joihin virtasi väkeä maalta. Lähiöihin piti saada nopeasti lisää asuntoja ja liiketiloja. Tämä kaikki vaati teollista toimintatapaa myös rakennusurakoinnilta. Nopeasti valmistuvat, teollisesti esivalmistetut betonikerrostalot olivat ratkaisu asuntopulaan. Uudempi innovaatio ovat valmistalopaketit. Ei muuta kuin tilausta sisään ja kontti varastoksi – uusi talo on pian valmis!

2. Harmaa talous yhä iso ongelma

Rakennusteollisuuden työnantajia epäillään toisinaan kartelleista, joilla pyritään säätelemään hintojen kehitystä, mutta harmaa talous on ehkä vielä suurempi ongelma. Työntekijöille on tavattu maksaa palkat pimeänä, eli niistä ei ole tilitetty veroja. Pitkät aliurakoitsijaketjut ovat tehneet pimeän työn teettämisen melko helpoksi, siksi aliurakoitsijoiden toimintaa ja rakennustyömailla liikkuvien työntekijöiden henkilöllisyyttä onkin ruvettu seuraamaan tarkemmin.

3. Naisia on rakennusalalla hyvin vähän

Rakennusalan työntekijät
Rakennusala on hyvin miesvoittoinen toimiala.

Rakennusala on hyvin miesvoittoinen toimiala. Suurilla rakennusteollisuuden toiminoilla on töissä huomattavan vähän naisia – vain noin 10–16 % työntekijöistä on naisia.

4. Rakennusalan kansantaloudellinen merkitys

Rakennusalan kansantaloudellinen merkitys on yllättävän suuri, sillä erilaiset rakennukset muodostavat yli 50 % Suomen kansallisvarallisuudesta.

5. Rakennusalalla on hyvät työmahdollisuudet

Rakennustyömaille on suhteellisen helppo työllistyä, ja esimerkiksi maarakentajista sekä yhdyskuntatekniikan insinööreistä ja rakennusmestareista on jopa pulaa. Rakennusalalla tarvitaan kädentaitoja, työvälineiden ja koneiden käyttötaitoa sekä hyvää kuntoa. Jos omaa nämä ominaisuudet, on valmis oppimaan uutta ja kykenee työskentelemään sekä itsenäisesti että ryhmässä, kannattaa kokeilla onneaan työnhaussa.

On totta, että rakennusala on suhdanneherkkä työllistäjä, eli maailmantalouden lasku- ja noususuhdanteilla on iso vaikutus alan työllisyystilanteeseen. Lähivuosina on kuitenkin jäämässä eläkkeelle paljon rakennusalan ammattilaisia, joiden tilalle tarvitaan uusia, alan ammatillisen koulutuksen hankkineita työntekijöitä.

6. Rakennusalalla voi opiskella ammattikoulussa tai ammattikorkeakoulussa

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa eli ammattikouluissa voi suorittaa rakennusalan, pintakäsittelyalan, sähkö- ja automaatioalan tai puuteollisuuden perustutkinnon. Varsinkin aikuisopiskelijoille ja ammatinvaihtajille sopinee näyttötutkintona suoritettava perustutkinto. Myös oppisopimuskoulutus on hyvä ja suosittu vaihtoehto.

Rakennustekniikkaa ja esimerkiksi puu-, talo- ja sähkötekniikkaa voi opiskella ammattikorkeakouluissa. Yliopistossakin voi suuntautua rakennusalalle hakemalla opiskelemaan rakennus-, materiaali-, sähkö- tai puunjalostustekniikkaa tai vaikka arkkitehtuuria.

7. Työn tuottavuus ei ole kasvanut 40 vuodessa

Rakennusalalla työn tuottavuus on jämähtänyt sille tasolle, millä se oli 1970-luvulla. Yhtenä työn tuottavuuden kasvua estävänä tekijänä on pidetty sitä, että rakennusurakoissa on mukana suunnittelijoita, useita urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita, ja kaikki tämä johtaa helposti riitelyyn. Hyvä esimerkki siitä, mitä syntyy yhteisten tavoitteiden ja vuoropuhelun puuttuessa, on Länsimetro.

8. Rakennusalalla tapahtuneet työtapaturmat jyrkässä laskussa

Rakennusalalla tapahtunut kehitys on erittäin positiivinen. Vakavat ja kuolemaan johtaneet työtapaturmat ovat olleet jo vuosikausien ajan jyrkässä laskussa. Nolla tapaturmaa vuodessa -tavoitetta pidetään erittäin todennäköisenä jo lähitulevaisuudessa. Useimmat tapaturmat liittyvät sormiin ja muualla käsien alueelle. Toiseksi eniten vammoja osuu päähän. Yleisin työtapaturma liittyy paikasta toiseen siirtymiseen, eli liukastumiseen tai putoamiseen.

9. Asbestia on rakennuksissa edelleen

Asbestia ei ole rakennuksissa, mitkä on rakennettu vuoden 1994 jälkeen, mutta sitä vanhemmissa asbestia tavataan yllättävän paljon – sitä on jopa 2,2 miljoonassa suomalaisessa kodissa. Asbestipöly on hengitettynä erittäin vaarallista – noin tuhat ihmistä sairastuu vuodessa asbestin vuoksi. 

10. Insinööri tienaa hyvin rakennusalalla

Jos aiot lukea itsesi insinööriksi, kannattaa suuntautua rakennusteollisuuteen – siellä keskiarvopalkka on jopa 5100 euroa kuussa, kun taas palvelualalla asiantuntijatehtävissä työskentelevä insinööri saa ”vain” noin 3900 euroa.

Rakennusala on yksi työala, jolla pimeä työvoima ja pimeän työn teko on suurta. Kenties koska mahdollisuuksia pimeään työhön on niin paljon. Mitä sitten on pimeä työ, mitä haittaa siitä on jos pari sataa menee kuitin ohi ja ketkä sitä käyttävät?

Rakennusalan töitä

Pimeää työtä on kaikki verokortin ohi tehty työ, josta ei makseta veroja eikä pidätyksiä. Perinteisesti se tarkoittaa ”rahat käteen” menetelmää. Maksamalla käteisellä ilman kuittia, tuet pimeää työvoimaa. Monet meistä ovat varmaan kuulleet tai kokeneet esim. tuttavien avusta. Lähipiirissä on ammattilainen, jonka ammattitaitoa käytetään ja siitä maksetaan vaikka muutama kymppi käteen vaivan palkaksi. Tätä pimeä työ on pienimmillään, mutta pienistä puroista kasvaa isoja jokia. Jos rakennusalalla kokonainen alihankkijaryhmä tekee työn pimeästi, ei enää puhuta kympistä edes vero-osuuksissa.

Pimeän työn valvonta on vaikeaa eikä mainittuihin muutaman kympin tutkimiseen kannata edes ryhtyä. Ammattilainen voi kuitenkin jo vuoden aikana tehdä niin useita ”parinkympin hommia”, että niistä kertyy verotettavaa tuloa. Tuo raha jää hänelle pussiin, mutta hyötyykö hän siitä pitkällä aikavälillä? Palkasta pidätetään ennakonpidätys verotusta varten, työttömyysturva- ja sairasvakuutusmaksut. Olennaista pimeän työvoiman käytössä onkin verojen ja vakuutusten kierto. Kuluttaja voi ajatella säästävänsä vain ”turhan” arvonlisäveron osuuden, mutta laskutetun työn summa sisältää muutakin. Kuittia vastaan tehdystä työstä kertyy myös työntekijän eläke-, työttömyys- ja sairausajanturva. Työntekijä on työnhetkellä vakuutettu työnantajan puolesta. Jos käytät pimeää työtä ja tapahtuu onnettomuus, kuka korvaa? Yritykselle voi tulla asiasta sanktioita, työntekijä jää periaatteessa oman vakuutuksensa tulkittavaksi, työn teettäjä ei välttämättä saa mitään korvauksia väärin tehdystä työstä. Kun ei ole kuittia, on työn jäljitettävyyskin hankalaa. Todistaminen siitä kuka oli töissä, milloin, mitä hän teki ja kuka korvaa jää sanojen varaan. Miksi ihmeessä pimeään työhön, sitten sorrutaan jos riskit ja seuraamukset ovat tiedossa?

Yritysten välillä pimeä työ on auttamatta veronkiertoa. Useimmat yritykset ovat kuitenkin tarkkoja kuittien, tositteiden, työvuorojen ja velvoitteidensa kanssa, sillä tunnetusti talousrikkeistä on kovat sanktiot. Rakennusalalla käytetään kuitenkin paljon alihankintaa. Yritys siis sopii urakasta asiakkaan kanssa ja ostaa itse esim. urakan osan, vaikka kylpyhuoneremontin, toiselta yritykseltä. Toinen yritys taas voi ostaa työhön vaikka toiminimellä toimivan yrittäjän. Suuria projekteja tehdessä mukana voi olla lukuisia tekijöitä ja yrityksiä, jolloin työn jäljitettävyys heikkenee. Tämä mahdollistaa pimeän työn käytön ns. huomaamatta muun projektin ohessa. Ei välttämättä laskutetakaan ihan kaikkea. Ulkomaalaiset työntekijät eivät aina ole tietoisia suomalaisista palkoista, työturvasta ja vakuutuksista. Kun soppaan lisätään vielä oma ulkomaalainen työnantaja, jolta työ on alihankintana tilattu, käteinen ei edes epäilytä. Kulttuurilliset erot palkkojen maksussa johtavat myös mahdollisiin epäkohtiin.

Kuluttajia houkuttaa hinnan alennus

Kun ei makseta virallisia teitä, koetaan että säästetään alv ja yritysten osuus. Pitäisikö itseasiassa asiakkaan säästää siinä enemmänkin? Monesti hintana on esim. tuntipalkka käteen. Eikö tuntipalkasta tavallisesti tehdä vielä vähennyksetkin? Joka tapauksessa ostaja kokee säästävänsä ja työntekijä hyötyvänsä ns. paremmasta palkasta rahallisesti kenties enemmän kuin hyötyykään. Pimeä työ on tietyllä tapaa myös kuluttajien, ei vain yritysten ja työntekijöiden välinpitämättömyyttä. Maksamalla pimeästi et kerrytä työntekijän turvaa. Se voi aluksi tuntua hyvältä teolta, ikään kuin säästää laskuttamisen ja ennakonpidätysten vaivan, mutta kaikki vältetty vero itseasiassa lisää painetta nostaa työssäkäyvien verotusta.

Rakentaminen ja remontoiminen ovat tunnetusti kalliita, varsinkin jos sinulla on kiire. Kotitalousvähennyksestä ei aina ole helpottajaksi. Rakentaminen ja remontointi alana myös kasvaa koko ajan, mikä näkyy pulana osaavista työntekijöistä. Rakennusalan palkat ovat nousseet ja esim. kokeneista työnjohtajista on pulaa. Se nostaa tarjottuja palkkoja ja kilpailua työntekijöistä. Mikäli yritys ei pysty maksamaan parempaa kuin toinen tarjoaja ja työllä on kiire, voi paine napata edes joku tekemään, olla suuri. Kuluttajalle voidaan jopa ehdottaa tuttua tekijää, varsinkin jos kyseessä on pieni työ. Vaikka työ tehtäisiinkin säännösten mukaan, voi ohessa tapahtua jokin pimeä työ. Jos aiottuun remonttiin tuleekin jotain muutettavaa tai korjattavaa työn aikana, voidaan muutos tehdä halvemmalla ohessa, kun kuitti asiasta jätetään pois. Tällaisissa tapauksissa ei aina työnantajakaan tiedä muutoksista. Jos lähipiiristä vielä löytyy tuttu ammattilainen, tuntuu asia enemmän ystävän palvelukselta eikä aina edes ajatella sen pidemmälle. Pimeää työtä on suhteellisen helppo tehdä, vastaanottaa ja löytää, mutta jokainen voi itse vaikuttaa sen kitkemiseen.

Netistä ostaminen ja myyminen tulevat kokoajan yleisemmäksi. Kivijalkakaupat katoavat ja kauppa tapahtuu tulevaisuudessa pääosin netin välityksellä. Netin kautta tuotteita on helppo markkinoida, sillä yleensä kuluttajat tai yritykset etsivät juuri sitä mitä tarvitsevat.

Tämän takia hakukoneoptimointi ja google mainonta ovat hyvin tärkeitä, se että oma yritys yltää hakutuloksissa korkealle, takaa se parempia myyntejä sekä enemmän asiakkaita. Kontaktointi, postituslista ja uutiskirjeet ovat myös tärkeässä osassa netin kautta myymisessä. Ilman asiakkaita ei ole yritystä.

rakenna ja remontoi

Kaikkea kannattaa myydä netin puolella. Rakennustyömaille tarvittavat tuotteet, etenkin vähän pienemmät rakennustyömaat, voivat etsiä edullisia vaihtoehtoja suurten firmojen tarjonnan tilalle.
Mahdollisia asiakkaita voivat olla esimerkiksi omalle tontille rakentajat, joilla ei ole käytettävissä isoilta firmoilta tilattavia asioita.

Ei siis kannata heti perääntyä myyntiaikeista, asiakkaita voi tulla yllättävältäkin suunalta.
Täytyy sijoittaa rahaa tehdäkseen rahaa, muuten ei yritystä saa millään nousuun. Yrittämistä kannattaa aina pohtia siltä kantilta onko bisnes tuottoisa. Voiko sillä tienata elantonsa? Varmaa menestystä ei millään alalla voi taata, vaikka intoa yrittämiseen olisikin, sillä etenkin suomessa yrittäminen voi olla vaikeaa ja ei kannattavaa.

Uutena vai käytettynä

Otetaanpa esimerkiksi vaikka juurikin kuormalavat. Laita google hakuun kuormalavat netistä ja johan jo löytyy varaa mistä valita. Löytyy niin uusia lavoja myyviä firmoja, mutta käytettynä saattaa saada edullisemmin. Käytettyjä lavoja saattavat myydä myös firmat tai yksityiset henkilöt. Se mistä kukin kuormalavansa rakennusmaalle hankkii, on hankkijan omasta tyylistä kiinni. Uutena saa uutta uuden hinnalla, ja käytettynä säästät kuluissa, laatu ei välttämättä ole parhain.

Kannattaa katsoa kuuluuko kuljetus hintaan työmaalle asti. Voi myös olla että joudut itse noutamaan lavat, sen takia suosittelen vertaamaan eri firmoja tai yksityishenkilöitä ennen kuin ostat.

 

Rakennuskone

Täältä käytettyjä rakennuskoneita: http://www.huuto.net/osasto/rakentaminen/rakentaminen/koneet/521?utm_source=kepo&utm_medium=redirect&utm_campaign=shutdown

Kannattaako myydä netissä

Tottahan se kannattaa. Kaikki siirtyy pikkuhiljaa netin ihmeellisen maailman puolelle, niin myös kaupankäynti. Jos jotain tarvitsee hankkia kotiin tai töihin, on ensimmäinen pakka mistä asiakkaat katsovat internet. Jos olet itse perustamassa firmaa tai yksityishenkilönä myyt itsellesi tarpeetonta, onhan siinä suuremmat mahdollisuudet saada tuote kaupaksi, sillä netistä kuka tahansa voi löytää yrityksesi sivuille.

Nettiä kannattaa hyödyntää kaikin mahdollisin tavoin, onhan se sentään jokapäiväisessä käytössä, lähes jokaisella meistä. Puhelimen kautta netin selaaminen onnistuu nykyään näppärästi. Kukapa enää puhelinluetteloa selaa, joten älä tuhlaa aikaa ja rahaa ilmoittamalla keltaisilla sivuilla.

Traktori

Markkinointi

Panosta markkinointiin. Myit sitten kuormalavoja tai muuta mahdollista tavaraa mitä rakennustyömaat käyttöönsä kaipaavat. Markkinointi täytyy osata kohdistaa oikeille yrityksille, joten ole rohkeasti yhteydessä eri rakennustyömaiden tavaranhankkijoihin ja tee heille tarjous. Lähestymällä suoraan ja henkilökohtaisesti, myynnin onnistuminen on varmempaa.

Ota selvää heidän tarpeistaan ja tee ehdotus siitä mitä milläkin hinnalla olette valmiita tarjoamaan myytäviä tuotteitanne. Ottakaa kaikki hyöty irti ilmaisista markkinointi kanavista, kuten sosiaalisesta mediasta ja blogeista. Ilman markkinointia, tuotteet eivät myy ja asiakkaat eivät tiedä yrityksestä välttämättä ollenkaan.

Tärkeintä on saada yrityksen nimi tunnetuksi, näin asiakkaat etsivät ehkäpä juuri sinun yrityksesi nimellä googlesta kun tarvitsevat jotain rakennustyömaalleen. Markkinoi myös messuilla jos mahdollisesti budjetti siihen riittää. Näin saat kasvatettua postituslistaasi asiakkailla joille voit lähettää uutiskirjeitä, joissa tarjoat vaikka alennuksen ensiostosta.

Kovalla työllä ja yritteliäisyydellä firmasta voi tulla menestys, mutta aikaa se varmasti vie. Tärkeintä on kasvattaa omaa nimeä tunnettuna ja luotettavana yrityksenä. Sana leviää ja hyvällä maineella on merkitystä.

Vinkki myyntiin: http://www.huuto.net/osasto/rakentaminen/rakentaminen/koneet/521?utm_source=kepo&utm_medium=redirect&utm_campaign=shutdown

Kesämökki vaatii pientä kunnostusta vuosittain. Mökkiä pitää huoltaa etenkin jos se on vain kesäkäytössä. Isompaa remonttia joutuu tekemään välillä hajuhaittojen, kosteusvaurioiden, tuholaisten ja muiden asioiden takia jotka ovat haitaksi terveydelle. Myös ihan vain oma innostus muuttaa mökkiä uuteen uskoon, on syy lähteä tekemään remonttia.

Itsetehtynä remontointi vaatii huolellista suunnittelua ja kunnollisia välineitä. Välineissä kannattaa panostaa laatuun, vaikka hinta olisikin hieman arvokkaampi. Remontti tulee tehdä kunnolla, laadusta tinkimättä. Muutamillakin hyvillä, tarpeellisilla ja laadukkailla välineillä saat kunnostettua mökin entistä ehommaksi.

Lue täältä kuinka paljon mökkiremontti voi maksaa: http://www.etuovi.com/koti/blogi/mita-maksaa-mokkiremontti-katso-x-esimerkkia/

Akkuporakone

Tätä ilman et voi remonttia tehdä. Jokaiselta remontoijalta pitäisi löytyä laadukas akkuporakone, se on kätevä myös pienissä kodinkunnostus töissä, kuten taulujen, hyllyjen ym. ripustamisessa ja kokoamisessa. Älä edes mieti aloittavasi remonttia ennen kuin sinulta löytyy akkuporakone. Tämä tulisi muutenkin löytyä joka kodista, sillä se on kätevä myös jos teet uuden hankinnan kotiisi joka vaatii akkuporakonetta. Jotkin huonekalut vaativat kokoamisessa sen verran kovaa vääntöä, että käsivoimat eivät siihen riitä.

Mökkielämää

Monitoimityökalu

Tällä pienellä ihmeellä onnistut tekemän paljon yhdellä välineellä. Yksi laite johon löytyy erilaisia vaihdettavia elementtejä. Yleisimpiä näistä ovat segmenttisahanterä, upotussahanterä ja hiomalevy. Myös muita vaihtopäitä on saatavilla kuten, betonijäämiä tai mattojen kiinnitysaineiden irti ottamiseen tarkoitettuja välineitä.

Yläjyrsin

Tätä työkalua tarvitset jos haluat luoda tarkkoja ja monimutkaisempia kuvioita, kuin esimerkiksi mitä höylää käyttämällä saa aikaan. Ei välttämätön remonttiväline, mutta vaativalle remontoijalle mukava lisä remontointiin. Esimerkiksi voit tehdä keittiön kaappien oviin kuvioita tai ulko-oveen.

Höylä ja hiomakone

Erinomainen työkalu. Toimii hyvin esimerkiksi pintojen tasoittamiseen ja kulmien viistämiseen sekä huullosten tekemiseen. Höylällä saat tehtyä ovin, tai mihin tahansa puuelementtiin kuvioita ja uria. Taivas on rajana siinä mitä haluat tehdä. Oleellinen kone jolla saat tehtyä persoonallisia yksityiskohtia mökillesi.
Hiomakoneita on erilaisia. Valintaan vaikuttaa se kuinka tarkkaa työtä tarvitsee tehdä tai kuinka tehokasta. Ota selvää sopivien hiomakoneiden valikoimasta, suosittelen kääntymään asiantuntijoiden puoleen, jotta saat oikeanlaisen hiomakoneen tarpeisiisi.

Saha

Saha on melko välttämätön työkalu joka remontissa, jossa käsitellään puuta, muovia, laminaattia tai lattiaa. Tai mitä nyt onkaan tarve leikata. Eri materiaaleille on olemassa erilaisia sahoja eri ominaisuuksilla. Valintaan vaikuttaa se haluatko leikata suoraan, muotoja, nopeasti ja kuinka tarkasti. Tämänkin aiheen kanssa kannattaa kysäistä asiantuntijoilta rautakaupassa. Ammattilaisilta kysäisemällä ei tule turhia ostoksia ja heitettyä rahaa hukkaan ostettuasi väärään tarkoitukseen paremmin sopivan sahan, tai minkä tahansa työkalun.

Naulapistooli

Tätä oleellisempaa kaveria ei remontissa voi olla. Tällä onnistut takuuvarmasti naulaamaan kiinni kaiken tarpeellisen, niin kuistin laudoista kokolattiamattoon. Älä tuhlaa aikaasi vasaran kanssa ja kasvata vääntyneiden naulojen pinoa. Naulapistooli on must hankinta remonttia tekevällä ja suunnittelevalle.

Sähkövinssi

Ai että vinssiäkö tarvitsisi remontissa? Tämä voi olla yllättävää, mutta jos aiot esimerkiksi laajentaa terassia ja ikäviä puita tulee eteen, voi vinssi helpottaa huomattavasti puun kaadossa. Toki tämä ei ole läheskään kaikilla edessä, mutta ei kuitenkaan kannata poissulkea ajatusta laadukkaan sähkövinssin hankkimisesta, jos tilanne tulee eteen!

Oma panostus

Mitä ikinä hienoa, yliampuvaa tai maanläheistä ja rentoa oletkaan suunnitellut, et tarvitse muuta kuin intoa, suunnittelua, muutaman laadukkaan työkalun ja mielellään kaverit ja perheen apumiehiksi. Tietenkin jos haluat päästä itse hieman vähemmällä, palkkaa avuksesi ammattilaisia. Tämä voi olla hieman hintavampi vaihtoehto, mutta sinulle itselle ei jää niin paljon miettimistä ja muuta hommaa.

Itse tehty remontti on kuitenkin vähän kuin oma lapsi tekijälle. Siitä haluaa huolehtia ja että oma kädenjälki näkyy. Tottahan se on että omatekemässä tai tässä tapauksessa itse remppaamassa mökissä, on jotain spesiaalia ja tunnearvoa itselle. Tehkää remonttinne niin kuin haluatte, mutta tärkeintä on että nautitte lopputuloksesta.

Mökin remontti

Ainainen valitsemisen vaikus, kun pitäisi suurempaa tai pienempää remppaa alkaa tekemään. Taloyhtiö ei suostu siihen, että naapurin Jarmo vaihtaa allaskaapin, vaan pitää olla ihan oikeasti joku remppafirma kyseessä. Sama homma lattiapintojen kanssa, itse ei saa laminaattia lätkiä, koska taloyhtiö on asiasta eri mieltä. Miten sitten pitää valita remppafirma, joka ihan oikeasti tulle jopa paikalle laittamaan sen allaskaapin tai lätkimään laminaatin lattiaan sovittuna aikana?

On hyvä tietää mitä laki sanoo remonteista, ennen kuin edes aloitat. Suurin osa mattimeikäläisistä eivät oikeasti tiedä, mitä kaikkia velvollisuuksia remontti tuo mukanaan: http://www.taloyhtio.net/lakitieto/uusiasuntoosakeyhtiolaki/huoneistoremontit/

Tuttu

Jos remppaa on huushollissa aiemminkin suoritettu ja olet varsin tyytyväinen lopputulokseen, niin ehdottomasti kannattaa ottaa yhteys samaiseen remppafirmaan. Vaikka työntekijät remppafirmoissakin toki vaihtuvat, niin ovat pojat ainakin aiemmin tehneet sellaista jälkeä johon sinä olet tyytyväinen. Vanhassa siis vara parempi.

Kaveri

Vaikka kaverin firmaan ei koskaan saisi satsata kaikkea, niin onhan se vaan yksiselitteisesti niin, että kyllä kaveriin pitää sen verran luottaa. Lopputulos jos tulee olemaan päin mäntyä, niin on asia ainakin kaverin kanssa helppo ottaa puheeksi. Ja on ainakin tuttuja työntekijöitä pyörimässä nurkissa, eikä tarvitse miettiä että mahtaako remppajampat ylipäätään saapua paikalle. Aivan varmasti sapuvat. Ja samallahan saat tuettua kaverin bisnestä, paitsi jos kaveri on tehnyt sinulle aivan alihintaisen tarjouksen..

Valtakunnan laajuinen

Jos paikallisista laattamiehistö ei niin ota selvää, niin kannattaa siinä vaiheessa tutustua suurempiin firmoihin, jotka toimivat valtakunnan laajuisesti. Koko Suomen kattava verkosto ja koko Suomessa toimiva yritys ei voi olla täysin kuraa. Eihän sellainen firma saa itseään pidettyä hengissä vuodesta toiseen ja laajennuttua koko Suomen kattavaksi.

Työskentelytavat voivat käydä kalliiksi

Jos palkkaamasi yritys laskuttaa tuntiperusteiseksi, voivat laiskat työntekijät käydä hyvinkin kalliiksi. Tai jos he käyttävät paljon sähköä, sähkön nykyisellä hinnalla tämäkin voi olla yllättävän kova kustannus. Selvitä ja vertaile siis kaikkia mahdollisia tulevia kuluja etukäteen!

Paikalliset

Paikallisia yrittäjiä kannattaa aina tukea ja pyttää paikallisilta pienyrittäjiltä tarjouksia. Aivan varmasti joku tuttu on joskus käyttänyt saman yrityksen palveluita, joten kyllä jonkun puskaradion kautta joku tietää onko yritykseen luottamista.

Jos puskaradio ei selvitä moisesta yrityksestä juuri mitään, pitää ottaa riski. Joskus asiat vaan menevät päin mäntyä valintojen kanssa, mutta se on elämää. Asioilla on kuitenkin tapana järjestyä ennemmin tai myöhemmin. Hyvätkin pienyritykset kaatuvat omaan olemattomuuteensa, jos kukaan ei koskaa uskalla ottaa riskiä ja käyttää heidän palveluitaan.

Joskus on siis hyvä käyttää rempassa täysin tuntematonta tekijää, koska positiivisiakin yllätyksiä saattaa tulla. Ja tästä moisesta positiivisesta kokemuksesta saattaa yrittäjäkin saada kivaa nostetta tulevaosuuteen!

Täältä voit kirjaimmellisesti lukea puskaradiosta eri yrityksistä: http://www.puskaradio.net

Hinta

Jokainen sen jo varmaan ennestäänkin tietää, että se joka tekee halvimmalla ei vältäämättä ole paras vaihtoehto. Selvittele siis ennen valinnan tekemistä mitä tarjouksen hintaan ihan oikeasti kuuluu. Selkeästi halvinta ja selkeästi kalleinta ei ehkä kannata valita. Kultainen keskitie on remppafirmaakin valitessa oikein hyvä vaihtoehto!

Kuuluko siivous remonttiin?

Remontti on aina mukava juttu, ainakin suunnitella. Onkin sitten eri asia, kuka jaksaa remontin keskellä asustella, puhumattakaan siitä että joutuu asumaan jossain muualla sen aikaa. Vaikka rempan keskellä häärääminen onkin rasittavaa, niin onhan se palkitsevaa saada uutta vanhan tilalle. Ongelmana vaan on se, että kuka muka siivoaa kaiken sen pommin jälkeen koko huushollin..

Rätti heilumaan

Jos itseä rätin heiluttaminen ja pölyn hävittäminen kiinnostelee, niin siitä sitten vaan siivoilemaan. Remppasiivous on aina yhtä typerää hommaa, mutta jonkun se vaan on tehtävä. Jos siis olet valmis kantamaan jätesäkeittäin roskaa pihalle ja pyörimään muutaman päivän pölyn keskellä rätti kädessä, niin antaa mennä vaan!

Kaverit ja sukulaiset avuksi

Jokainen tietää miten kiireistä normaali arki voi olla ja kuinka paljon jokainen tahtoo rempan jälkeen palata takaisin normaaliin arkeen myös kotona. Kaverit ja sukulaiset siis avuksi remppasiivoamisessa, niin luulisi alkaa tapahtumaan. Jos itse vietät pitkiä päiviä töissä tai joudut lähtemään reissuun juuri silloin, kun remppa valmistuu, kannattaa lahjoa perhe ja kaverit avuksi. Kavereihin voi aina luottaa ja varmasti on muutosta kämpässä tapahtunut kun palaat takaisin työputken jälkeen.

Remonttisiivous

Raksafirma

Ennen rempan alkua kannattaa sopia siivoamisesta firman kanssa. Remppafirmat usein tekevät yhteistyötä siivoojien kanssa tai heillä saattaa olla jopa omia siivoojia palkkalistoilla. Kannattaa siis kysyä kuuluuko remppasiivous kenties koko paketin hintaan tai paljonko joutuu pulittamaan euroja remppasiivouksesta, jos sellaisen tahtoo. Firmat yleensä mielihyvin tarjoavat siivouspalveluita. Ja mikä helppous se onkaan itselle, kun tiedät että remppa on valmis eikä tarvitse itse siivota sitä kaikkea sotkua ympärillä. Pitää huolehtia vain omat kamat kämppään ja paikoilleen, niin voi taas normaali elämä jatkua.

Siivousfirmat

Siivousfirmoja tai siivouspalveluja tarjoavia firmoja on taatusti jokaisessa kyläpahasessa ihan riittämiin, joten kannattaa kysyä tarjousta paikalliselta firmalta. Voi luottaa siihen, että jälki tulee olemaan hyvää, koska onhan kyseessä siivousalan ammattilaiset työssään. Ja jälleen kerran voi itse heittää huolet nurkkaan siivoamisen suhteen, raahata itsensä ja kamansa kämppään ja nauttia olostaan. Siivousfirmat käyttävät yleensä laadukkaampia koneita ja pesuaineita, joten jälkikin on melko pitkälti sen mukaista. Harvalta meistä kuitenkaan löytyy kotoa esimerkiksi ammattitason höyrypesuria..

Marttoja ei kannata unohtaa tässäkään vaiheessa! Martoilla on monesti erinomaisia siivousniksejä, mistä et ole koskaan tiennytkään! Katso tästä:

Hintavertailu

Remppasiivouksen ostamista kannattaa suunnitella jo ennen itse h-jetkeä. Tarjousten kyseleminen siivousfirmoista ja remppafirmasta kannattaa, koska näin saa selville halvimman hinnan. Toki laadusta ei myöskään kannata tinkiä, mutta jossain vaiheessa ihan tavallisilla tallaajilla se käytössä oleva budjetti vaan tulee täyteen. Tarjousten perusteella saa parhaan hinnan selvitettyä ja toki kannattaa tiedustella puskaradion kautta myös työn laadusta.

Remontin jälkeinen siivous

Työkoneet, ne vain ovat kuluvaa tavaraa, niinkuin monet muutkin asiat. Joskus työkoneet hajoavat, koska suositeltuja huoltoja ei ole tehty, koneesta ei ole pidetty asian mukaista huolta säilytyksen tai käytön suhteen tai yksiselitteisesti kone on jo valha ja tulee tiensä päähän.
Jos kyseessä onkin vuokrakone, joka pamauttaa savun ilmaan juuri kun olet saanut vietyä sen kotiin ja käynnistettyä?

MUISTA AINA TARKASTAA MITÄ LAKI SANOO, ENNEN KUIN ALAT VALITTAMAAN!
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080403

Vuokrasopimus

Jokaisesta vuokralleannettavasta työkoneesta tehdään vuokrasopimus, joka näytetään asiakkaalle ennen sopimuksen varsinaista alkamista. Pitäähän vuokraajan olla tietoinen vuokrasopimuksen ehdoista, samoin kuin vuokralleantajankin. Vuokraajan hyväksyttyä sopimuksen, ei ole juurikaan epäselvyyksiä siitä, kuka korvaa ja millaisessa tilanteessa. Moiset ehdot ovat kirjattuina ylös ja molemmat sopijaosapuolet ovat sopimuksen hyväksyneet allekirjoituksillaan.

Hajoaminen

Sopimuksissa usein mainitaan, että vuokraaja joutuu korvaamaan vuokranantajalle työkoneen uushankintahinnan, jos tahallisesti tai tahallisella huolimattomuudella aiheuttaa koneen hajoamisen. Kannattaa siis tovi jos toinenkin pohtia, ennen kuin alkaa todenteolla hajotella työkoneita. Käy äkkiä lompakon päälle moinen hajottaminen.

Sopimuksissa harvemmin mainitaan sitä, että joskus hajoaminen vaan tapahtuu koneen ollessa vanha ja savu kärähtää ilmaan. Kyllä tällöin vuokralleantaja on itse vastuussa työkoneen korjaamisesta tai uuden työkoneen hankkimisesta. Jos siis vuokraaja on pitänyt työkonetta kuin kukkaa kämmenellä, ei voi työkonetta laittaa maksuun vuokraajan pussista.

Työkoneen vuokraaminen

Vakuutus

Jos on ajatellut vuokrata kalliimman koneen, kuin ihan perus akkuporakoneen, kannattaa selvitellä omaa vakuutusta. Koskaan ei tiedä mitä työkoneen kanssa voi sattua ja varsin nilkkinä vuokralleanatajana voi toinen osapuoli sanoa sinun hajottaneen toiminnallasi kaiken. Ja tietenkin maksu menee sinun pussistasi, niinhän lukee koneen vuokrasopimuksessakin..

Jos asiaa ei sen suuremmin lähdetä riitauttamaan, niin oma vakuutusyhtiö on tässä vaiheessa hyvinkin tärkeässä asemassa. Ei ihan normaalilla Tape Tallaajalla ole yhtäkkiä heittää kymppitonnia taskusta ja maksaa työkoneen uushankintahintaa. Vakuutusyhtiöstä kannattaa siis selvitellä, että kuuluuko mahdollisesti moisen työkoneen hajoaminen oman vakuutuksen piiriin.

Vuokralleantajalla toki on olemassa jonkinlainen vakuutus työkoneista, joka varmasti koskee myös kuljetuksen aikaista toimintaa. Vuokralleantajan vakuutuksesta on kuitenkin usein rajattu pois tilanteet, joissa vuokraaja käyttää konetta kotona tai muulla työmaalla. Muutoinhan vuokralleantajan vakuutukseen menisi aivan jatkuvasti työkoneita. Vastuu on siis työkoneiden vuokraamisessakin jaettu molemmille osapuolille.

Keskustele

Ennen koneen vuokraamista voi kysyä, mitä käytännössä tapahtuu jos kone vahingossa hajoaa. Saat varmasti konevuokraamosta vastauksen kysymykseen, koska heillä on kokemusta hajonneista koneista ja asioiden käsittelyistä. Sama käytäntö kannattaa muistaa aina, kun olet jotain vuokravälinettä hankkimassa. Oli sitten kyseessä uudemman pakettiauton vuokraaminen, minibussin hankkiminen tai vaikka tietokoneen vuokraaminen työpaikalle, muista tämä!

Jos kone hajoaa käytössäsi, asiasta kannattaa reilusti ilmoittaa konevuokraamoon mahdollisimman pian. Ei kannata yrittää piilotella aiheuttamaansa vahinkoa, koska vahinko ei välttämättä mitenkään edes liity sinuun. Vuokraamossa ollaan aivan varmasti ymmärtäväisiä, jos kerrot heille miten asian laita ihan oikeasti on. Ja vaikka tahallasi hajottaisitkin koneen, niin kannattaa siitäkin reilusti kertoa vuokraamolle. Jos hermo menee ja koneet lentää pitkin lepikko, niin eipä siinä vaiheessa auta muu kuin löysätä kukkaron nyörejä. Jokainenhan sen itsekin ymmärtää, että tahallaan hajottamisesta joutuu myös vastuuseen.

Tässä hieman kevennystä päivään:

Kaikkihan sen tietävät että timpurit, laattamiehet ja maalarit ovat maailman epäluotettvinta ammattikuntaa. Miten sitten esimerkiksi maalausfirma voi antaa itsestään asiakkaalle hyvän kuvan, koska jokaisen ennakkoluulona tietenkin pyörii vain rahojen vieminen ilman vastinetta.

Maalari maalaa

Siisti ulkomuoto

Olkoon kyseessä sitten itse firman omistaja tai työntekijät, niin siistillä ulkomuodolla luodaan hyvä vaikutus asiakkaaseen kuin asiakkaaseen. Vaikka asiakkaalla olisikin jo valmiiksi ennakkoluulo siitä, että rahat lähtee ja luu jää käteen, niin siistillä olemuksella saa ennakkoluulon äkkiäkin muuttumaan.

Laadukkaat materiaalit

Laadukasta jälkeä tekevä firma on tottakai paljon parempi vaihtoehto kuluttajalle kuin halpoja vehkeitä käyttävä. Ja yleensä kuluttaja kertoo kyllä eteenpäin kokemuksistaan, oli sitten kyseessä positiivinen tai negatiivinen sellainen. Varsinkin näkyville tulevissa asioissa, kuten pihojen liuskekivissä, kannattaa remontoijan olla erityistarkkana!

Mikä luo siistin ulkomuodon työntekijöille?

Ehjät työvaatteet, ammattilaiden työvälineet, työntekijän henkilökortti sekä firman logo työvaatteissa. Ehjät ja siistit työvaatteet toki saattavat tuottaa remppafirmassa vaikuksia, koska työntekijät joutuvat paljon tekemään suunia erilaisissa olosuhteissa eikä uusia vaatteita voi joka aamu vetää päälleen. On kuitenkin hyvä pukeutua edes jollain tasolla ehjiin vaatteisiin, eikä niin että takapuolen kohdilla on pakaran mentävä aukko. Firman logo kertoo aina luotettavuudesta ja remppapojat osataankin yhdistää oikeaan firmaan. Samoin henkilökortti tuo turvallisuuden tunnetta ja luotettavuutta, kun jokaisella jampalla on oikeasti olemassa nimi ja titteli kyseisessä remppafirmassa.

Logo näkyviin

Firman logolla ja nimellä on todellakin vaikutusta. Jampat kun ajelevat firman autolla pitkin kyliä, se tuo asiakkaille näkyvyyttä. Samoin remppakohteeseen kannattaa tavalla tai toisella pyrkiä laittamaan pieni mainos firmasta. Tuo yllättävääkin luotettavuuden tunnetta, kun firman logo on selkeästi näkyvissä ja sitä todella tahdotaan kohteisssa tuoda esille.
Remppamiehet työkalut

Mainonta

Remppafirman mainonnalla on myös merkitystä. Mainostaako paikallislehden ”myydään”-palstalla omaa yritystään vai onko todellakin valmis laittamaan ihan oikean mainoksen lehteen. Ja nimenomaan tällä ihan oikealla mainonnalla luodaan asiakkaisiin luotettavuutta. ”Myydään”-palstan jampat voivatkin sitten miettiä, miksi juuri remppajampat tuntuvat olevan maailman epäluotettavinta kansaa..

Ihminen ihmiselle

Oli kysessä sitten itse kohteen omistaja tai samassa pihapiirissä pyörivä mummo, niin aina on hyvä tervehtiä. Etenkin mummoja on hyvä tervehtiä, koska heillä on aikaa närkästyä pienestäkin aisiasta. Nuoret miehet kun pilke silmäkulmassa sanovat huomenet mummolle, niin koko taloyhtiö suorastaan hymyilee.
Itse asiakkaan tervehtiminen taitaa olla sanomattakin ihan itsestäänselvyys. Asiakkaita kohdellaan kunnioittavasti vaikka kyseessä olisi hankalakin asiakas. Asiakkaan mielipiteitä myös kuunnellaan ja osataan ammattitaitoisesti antaa myös omia ehdtuksia asiakkaalle, jos asiakkaan ehdotukset tuntuvat hieman hulluilta. Ollaan siis ihmisiä toisillemme.

Hyvä työ, parempi mieli

Parhaitenhan firma luotettavuutensa ansaitsee, kun työn jälki on hyvää ja hinta pysyy sovitussa. Firma ansaitsee asiakkaiden luottamuksen siis parhaiten teoilla. Eik kannata unohtaa, että hyvästä työstä nautitaan pitkään ja kerrotaan myös ystäville. Huonosta työstä taas muistetaan valittaa pitkään ja kertoa myös ystävien ystäville. Hyvällä työllä siis pääsee todella pitkälle ja saa ansaittua asiakkiden todellisen luottamuksen.

Kunnnon remonttimies

Hyödyllistä tietoa mikäli suunnittelet remonttia:
http://www.laki24.fi/aihe/60175/

Hyvällä paikalla palveluiden ja liikenneyhteyksien äärellä sijaitseva, neutraalisti pintaremontoitu asunto menee hyvin kaupaksi. Jos talo sijaitsee muuttotappiollisella paikkakunnalla ympäröitynä vuokra-asunnoilla, eikä epäsiistiltä tavaranpaljoudeltaan anna tilaa ostajan mielikuville, saattaa myyntihinta mennä ostohinnasta pakkasen puolelle, neuvoi Suomen Asuntosijoittajat ry:n puheenjohtaja Marko Kaarto Studio55:n haastattelussa muutama vuosi sitten.

Näin nostat asuntosi hintaa remontin avulla
Jos hamuaa asunnolleen korkeampaa pyyntihintaa, voisi harkita vaikkapa suhteellisen kevyesti toteutettua pintaremonttia. Voi riittää, että hakataan lattioihin laminaatit, laitetaan uudet listat, maalataan seinät sekä vaihdetaan keittiön tasot ja vetimet.

Tyylikkäästi ja järkevästi tehty 3000 euroa kustantanut pintaremontti saattaa nostaa pienen asunnon arvoa puolella. Ei siis sinänsä ole väliä onko asuntosi myytävänä Espanjassa vai Suomessa, jos se on hyvässä kunnossa. Remontti oikeastaan kannattaakin vasta, jos sen lopputulema on vähintään remonttiin laitetun summan verran asunnon arvonnousua.

Katso välittäjien kikat asunnon hinnan nostoon.

Suosi neutraaleja värejä, panosta yksityiskohtiin

Jos asuntoa ryhtyy maalaamaan, kannattaa suosia neutraaleja valkoisen ja harmaan sävyjä. Vaikka itse rakastaisi liilaa ja haluaisi maalata yhden seinän sen väriseksi, täytyy muistaa, ettei remonttia tehdä itselle, ja liila seinä saattaa karkottaa monet potentiaaliset ostajat pois. Moni on niin laiska, että haluaa ostaa valmista, eikä halua nähdä vaivaa ryhtyä itse maalaustöihin.

Ostajat suosivat myös yksinkertaisia pohjaratkaisuja. Eniten arvostetaan tilavuutta, valoisuutta, hyvää kuntoa ja yksinkertaista tyylikkyyttä. Kaikki muut tilpehöörit voi siis kunnostustöissä suosiolla unohtaa.
Sisustus vaikuttaa todella paljon ostajan mielikuvaan. Asunnossa tulee näyttää siistiltä ja valoisalta jo eteisestä asti. Myös kylpyhuoneen kunto on monelle tärkeä. Lisäksi on tärkeää, että asunto tuoksuu raikkaalta, joten on hyvä pestä ja tuulettaa se ennen kuin kukaan tulee katsomaan.

Iso valoisa tila

Valaistuksella voi luoda helposti tunnelmaa ja tilan tuntua. Kirkkaiden halogeenilamppujen laittamisessa ei kauan nokka tuhise, mutta siitä saatava hyöty voi olla moninkertainen vaivaan nähden.
Kaarto neuvoo, että jokaisesta huoneesta olisi hyvä löytyä yksi huomion kiinnittävä, mutta kuitenkin neutraali yksityiskohta.

Jollei asunnosta löydy erikoisia pylväitä tai ikkunan karmeja, voi keittiöön ostaa vaikkapa hopeisen liesituulettimen, johon sijoittamansa rahat saa myyntitilanteessa varmasti moninkertaisesti takaisin.
Yksityiskohta voi olla myös erikoinen kaappi tai allaspeili kylpyhuoneessa, näyttävä kaluste olohuoneessa tai tyylikäs tapetti makuuhuoneessa.

Verottajan sivuihin on myös hyvä tutustua kun olet myymässä sijoitusasuntoa:
https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Asunnon_myynti/Muun_kuin_oman_vakituisen_asunnon_myynti(9177)

Mistä asunto kannattaa ostaa?

Asunnon myyntiä miettiessä kannattaa suosia pääkaupunkiseutua ja muita kasvukeskuksia, kuten Turkua, Tamperetta, Lahtea, Jyväskylää, Oulua, Rovaniemeä, Seinäjokea ja Kuopiota. Muuttotappiollisia kuntia kannattaa välttää. Sellaisesta ostetusta talosta voi vuosien päästä saada myydessä vähemmän rahaa kuin on itse alun perin maksanut.

Asunto kannattaa hankkia kaupunkien keskustoista ja muutama kilometri siitä poispäin, mikäli on aikeissa myöhemmin kaupata asuntonsa. Ostajat arvostavat lähellä olevia palveluita ja hyviä liikenneyhteyksiä.

Oma koti

– Helsingissä tulevan länsimetron pysäkkien lähialueiden asuntojen hinnat ovat jo nyt nousseet huomattavasti, kertoi Kaarto.

Kaarto kehottaa asunnon ostajia tutkimaan asuinalueen kaavoitusta etukäteen joko kaupungintalolla tai kunnan nettisivuilla.

– Muuten voi käydä niin ikävästi, että ostaa kerrostaloasunnon kivalla parvekkeella ja näkymällä, mutta parin vuoden päästä maisemaan nouseekin asunnon arvoon mahdollisesti negatiivisesti vaikuttava huoltoasema.

Kaarto ei usko, että Suomessa yksittäisillä palveluntarjoajilla olisi suurta vaikutusta asuntojen hintoihin. Sen sijaan asuinalueen maineella on. Ei siis kannata ostaa asuntoa esimerkiksi Helsingin Jakomäestä tai Tampereen Hervannasta, mikäli haluaa asunnon rauhalliselta ja hyvämaineiselta alueelta.

Sijoitusmielessä on hyvä muistaa, että yleensä pienet asunnot yksiöt ja kaksiot säilyttävät arvonsa laskusuhdanteissakin isoja asuntoja paremmin. Suomessa suurin osa ihmisistä asuu pienissä talouksissa, joten pienistä asunnoista on eniten kysyntää, ja ne saa nopeammin kaupaksi.
Asunnon arvoa nostaa myös hyvin hoidettu, ajallaan remontit tehnyt ja vakavarainen taloyhtiö.Iso kerrostaloyhtiö

Asuntosijoittajan on hyvä tietää markkinasta, ja sitä on seurattava tarkkaan.
Katso Danske Bankin ajatuksia asuntosijoittamisesta:

Jos työkaluja tarvitsee harvakseltaan, niitä ei välttämättä ole järkevää ostaa omaksi. Yhtä hyvin niitä voisi vuokrata. Kaupan liiton sivuilla uutisoitiin syyskuussa, että Helsingin Teurastamolle avataan pilottina virtuaalinen rautakauppa, joka vuokraa työvälineitä ja siivouslaitteita 24/7. K-rauta on mukana kokeilussa.

Virtuaalinen rautakauppa Liiteri on kierto- ja jakamistalouteen liittyvä kokeilu. Työvälineitä tarvitsevat voivat vuokrata ne verkkopalvelusta ja noutaa aina auki olevasta palvelupisteestä Teurastamolta. Asiakkaat voivat myös tilata välineet kotiinsa joukkoistetun kuljetuspalvelun kautta. Myöhemmin noutopiste avataan myös Espoon Otaniemeen, uutisessa kerrotaan.

REMONTOIJA! Muista aina ensin selvittää mikäli olet velvollinen kysymään lupaa remonttiin isännöitsijältä! 
http://www.isannointiliitto.fi/asuminentaloyhtiossa/remontitjakunnossapito/osakkaanremontit/ilmoitanaistaremonteista/

K-rauta selvittää vuokraamisen liiketoimintamahdollisuuksia

Syyskuun lopussa käynnistyvässä kokeilussa selvitetään vuokraamisen ja lainaamisen liiketoiminnallisia mahdollisuuksia.

- Olemme perinteisesti ajatelleet, että tehtävämme on myydä mahdollisimman paljon uusia koneita ja laitteita. Ehkä kaikki remonttia suunnittelevat eivät kuitenkaan halua ostaa niitä. Työvälineiden vuokraus saattaa olla tarvittava kipinä remontin aloittamiselle, K-rauta-ketjun ketjujohtaja Virpi Viinikainen sanoo Kaupan liiton jutussa.

Esimerkiksi maalit, ruuvit ja teipit täytyy ostaa, mutta miksi ostaa vaikkapa kalliita tikkaita ja porakoneita, jos ne jäävät remontin jälkeen käyttämättömiksi ja ne saa vuokrattuakin? Jos siis välineet ovat suht edullisia ja muutenkin tarpellisia, kannattaa ne ostaa. Jollei tuttavapiiristä löydy tarvittavaa tarviketta, kannattaa vilkaista edellä kerrotun tyyppisiä vuokrauspalveluja, josko sieltä löytyisi mitä tarvitsee. Tavaroiden yhteiskäyttö on myös ekologisempaa ja säästää rahan lisäksi myös varastotilaa. Varastoon kun tuppaa kertymään monilla muutenkin kaikkea turhaa.

Jos päätät palkata hommaan urakoitsijan, jostain täytyy löytää luotettava firma. Jyrki Huolman Remonttiliike Sinisestä Ovesta kehottaa Anna-lehdessä kyselemään tuttavapiirissä hyvistä remontintekijöistä.

Sovi kuka välineet kustantaa

- Rautakaupat osaavat myös suositella remonttiliikettä. Samoin taloyhtiön isännöitsijä voi yleensä suositella hyvää ja luotettavaa urakoitsijaa.”

Tärkeintä on Huolmanin mukaan sopia remonttiliikkeen kanssa tarkkaan pelisäännöt, joilla pelataan.

- Yleensä sekä asiakkaat että remonttiliikkeet tekevät mielellään urakkasopimuksen. Siinä pitää sopia kirjallisesti tehtävät, jotka urakkaan kuuluvat, tarvikkeet, joita käytetään, kuka ne hankkii, mitkä työt eivät urakkaan kuulu ja mitä voidaan tehdä lisäveloituksesta, Huolman listaa.

Huolmanin mukaan itsekin voi remontoida. Putki- ja sähkötyöt täytyy kuitenkin jättää ammattilaisille. Ne ovat luvanvaraisia töitä, ja esimerkiksi sähkötöissä kyseessä on oma turvallisuus. Putkityöt taas ovat sellaisia, että niillä voi helposti aiheuttaa mittavat vesivahingot, joista voi olla turha vinkua vakuutusyhtiöltä korvauksia.

Huolmanin mukaan selviää pitkälle, kun muistaa lukea tarkkaan, mitä esimerkiksi maalipurkin kyljessä lukee. Valmistelutöissä ei saa oikoa. Jos purkissa lukee, että liuotinpesu on tehtävä, ei sitä saa jättää tekemättä, koska se näkyy lopputuloksessa, Huolman opastaa.

Erittäin tärkeää on myös pitää perusasiat kunnossa eli esimerkiksi suojata lattiat koko maalauksen ajan. Huolman muistuttaa muutenkin esivalmistelujen tärkeydestä.

Tarvitsetko jotain kuljetusta varten?

Jos remontti on käytössä, saatat joutua kuljettamaan jotain hieman isompaa tavaraa. Tällöin yleensä oma henkilöauto ei enää riitä, vaan on käännyttävä vuokraamon puoleen. Onneksi niitä löytyy nykypäivänä vaikka kuinka paljon, melkeimpä riippumatta missä asut. Halusit sitten vuokrata tilavaa pakettiautoa Tampereella, Helsingissä tai vaikka Rovaniemellä, apua löytyy varmasti!

Älä tingi turvallisuudestasi

Itse tehtävässä remontissa kaikista tärkeintä on suunnittelu. Etukäteen pitää ottaa selvää, miten materiaalit käyttäytyvät ja mitä välineitä tarvitaan, Huolman sanoo Annassa.

Välineissä ei kannata kitsastella. Ei kannata lähteä keikkumaan katon rajaan pienellä keittiön jakkaralla, jos todellisuudessa tarvitsee kunnon tikkaat sinne yltääkseen. Riittämättömät välineet ovat sitä paitsi turvallisuusriski.

Pienen kerrostaloyksiön voi vielä remontoida yksin, mutta useamman huoneen huoneistoon kannattaa hommata apuvoimia.

Vaikka palkkaisi remonttihommiinn firman, on mahdollisimman tarkat suunnitelmat hyvä olla valmiina. Remonttiliikkeen voi ensin pyytää mittakäynnille, jonka perusteella saa yleensä tarjouksen tai kustannusarvion. Jos tekee kylpyhuoneremonttia, on erittäin tärkeää pitää vesieristys kunnossa. Saunaremontissa taas on huomioitava vesieristys, höyrysulku ja riittävä ilmanvaihto.

Remonttiin valmistautuminen

Kodin remontointi tuottaa aina stressiä, suoritit rempan itse tai ammattilaisten avustamana. Kaikkia tavaroita ei voi välttämättä siirtää asunnosta pois, eikä se aina ole edes tarpeellista. Kannattaa kuitenkin muistaa, että on ihan omaa tyhmyyttä jättää harjoitusten jälkeen vaikka lanteelle laitettava tyllihame lojumaan sohvalle, jos remontti on käytössä, ja tästä ei korvauksia saa! Riippuen remontin laajuudesta, onko kyseessä pelkkä keittiö vai koko asunto, täytyy tavaroita suojata kuitenkin jollain tapaa. Jos remppa rajoittuu keittiöön, ei ehkä ole tarvetta ruveta suojaamaan makuuhuoneen tavaroita. Jos remontin suorittaa ammattilainen, haluat varmaan itse olla pois tieltä heidän työskennellessä. Itse suorittaessa remonttia, voi siitä tulla pitkä piina, jos ei ole perehtynyt asiaan.

Keittiössä

Rempattava keittiö kannattaa tyhjentää kaikesta irtotavarasta joka voi olla vaan turhaan tiellä. Isommat tavarat voi suojata muovilla tai pressuilla, jotta maalia tai muuta ei lennä kalusteille. Lattian suojaus on hyvin tärkeää, muista kuitenkin vähintään imuroida lattia ennen kuin laitat pahvit paikoilleen. Pahvin ja lattian välissä olevat roskat tai kivet voivat nimittäin tehdä jälkiä tai naarmuja lattiaan, ja sitä et varmasti halua, silloin on pian luvassa lattian uusinta. Vältä kosteusvauriot suojaamalla tilat, joissa voi tulla mahdollisia vuotoja, muovilla ja vesiastioilla.

Kaunis keittiö

Olohuoneessa

Olohuoneen remontointi voi olla kovin työlästä, siellä on paljon tavaroita joita ei välttämättä saa siirrettyä mihinkään. Isot huonekalut suojataan tiiviisti muovilla tai pressuilla, ettei maalia, rakennuspölyä ym. pääse vaikuttamaan kalusteisiin. Jos teet remontin itse, olet varmasti hieman varovaisempi omia kalusteita kohtaan. Ammattilaiset eivät välttämättä huomio sitä että asunnossa on jonkun toisen kalusteita, ja tekevät töitään niistä välittämättä.

Ota kaikki tekstiilit, kuten verhot ja matot, pois remontin tieltä. Jos mahdollista, säilö tekstiilit vaikka kellariin tai vuokraa varasto ylimääräiselle tavaralle. Remontista voi tulla niin paljon pölyä ja likaa, että se ei lähde tekstiileistä.

Suojaa kalusteet remontin ajaksi

Makuuhuone

Olisi hyvä siirtää sänky ja mahdollisesti muut kalusteet kokonaan pois makuuhuoneesta. Jos kalusteita ei ole mahdollista siirtää, suojaa ne erityisen hyvin. Et varmasti halua rakennuspölyjen ja maalin hajua sänkyysi. Vaatteet on onneksi helppo siirtää remontin tieltä pois toiseen huoneeseen. Pidä vaatteet kuitenkin mahdollisimman suojassa remontin haitoilta. Suojaa lattiat mahdollisimman hyvin aina ja laajalta alueelta, vaikka remontti olisikin vain yhdessä huoneessa. Lika ja pöly saattaa kulkeutua jalkojen mukana muihin huoneisiin ja voi vahingoittaa lattiaa siinä samalla.

Koko talo

Koko talon remontti, tai iso putkiremontti pakottavat muuttamaan hetkeksi evakko asuntoon. Evakko asuntoon on mahdollista viedä suurin osa omista tavaroista turvaan remontin tieltä. Hyvä niin, sillä ammattilaiset voivat silloin keskittyä työhönsä, ja homma sujuu sutjakasti, jotta pääsette mahdollisimman pian muuttamaan omaan kotiinne takaisin. Evakko asuminen ei ole koskaan kivaa, asunnot ovat nimensä mukaisesti tarkoitettuja vain lyhyeen asumiseen, ja asuntojen kunto ei siksi ole parhain mahdollinen.

Remonttipöly ei ole hyväksi eläimille

Itse vai ammattilaisen avulla

Kannattaa tarkkaan miettiä onko do it yourself idea parhain mahdollinen vaihtoehto, vaikka siinä tulisi säästämään. Jo tietoa ja taitoa ei ole tarpeeksi, voi remontti mennä pahasti pieleen ja saatat joutua kuitenkin laittamaan remonttiin enemmän rahaa, kuin mitä olisi mennyt ammattilaisten tekemänä. Ammattilaiset tekevät kuitenkin työtään, ja ovat koulutettuja tekemään remonttihommia. Ammattilaisten käyttämisen hyvinä puolina ovat myös se että itselle ei tule niin suurta stressiä. Aina ei myöskään ole aikaa tehdä itse, vaikka osaisi ja haluaisikin, sillä työt voivat olla siinä vaiheessa että ei voi ottaa vapaita tai lomaa, jolloin ammattityömiesten apu on enemmän kuin tervetullutta.

remontteja hyvällä asenteella

Kotona tapahtuvan remontin aikaan on parasta lähteä evakkoon, jos vaan voi ja remontti on sen verran mittava. Remontista aiheutuu usein paljon rakennuspölyä, melua ja stressiä, joten jos vielä asuu remontin keskellä, ei mieli saa koskaan levätä siitä.

Jopa 20 000 kerros- ja rivitalokotia kokee putkiremontin joka vuosi, kertovat Isännöintiliiton kotisivut. Putkiremontti on viemäri- ja/tai vesiputkistojen peruskorjaus, johon usein liitetään myös muuta peruskorjausta. Se on yksi yleisimmistä ja kalleimmista taloyhtiössä tehtävistä remonteista.
Putkiremontti on mittava hanke, joka alkaa jo vuosia ennen kuin urakoitsija aloittaa korjaustyöt. Putkiremontin tarve selvitetään huolella ja valmisteluvaiheeseen on liiton mukaan syytä varata 2–3 vuotta. Jo valmisteluvaiheessa osakkaan on oltava hereillä, jotta varmistetaan hyvä lopputulos.

Asukkaalle annetaan aikaa varautua

Putkiremonteista ilmoitetaan yleensä hyvissä ajoin, jotta asukas saa aikaa valmistautua remonttiin ja etsiä tilapäisasuntoa, mikäli sellainen on tarpeen. Jos kyseessä on oma-aloitteinen kylpyhuoneremontti, silloin yleensä voi asua kotona, kunhan suihkussa käymiset hoitaa jossain muualla. Sijoittamalla esimerkiksi 5000 euroa kylpyhuoneen kunnostamiseen, asunnon arvo voi nousta enemmänkin, jolloin se on mielekkäämpää myydä. Hometapauksissa remontoiminen on pakollista jo ihan oman terveyden takia. Kukaan ei tuskin halua kärsiä loppuikäänsä esimerkiksi hengitysvaikeuksista.

Osakkaalla on putkiremontissa kaksi roolia. Hän edustaa itseään ja omia tarpeitaan, mutta myös taloyhtiön yhteisiä tarpeita. Se, voiko kotona asua putkiremontin ajan riippuu siitä, kuinka laaja remontti on kyseessä. Vähimmillään asumishaitta kestää viikon ja enimmillään 3 kuukautta.

Putkiremontti voi olla vähän isompi projekti

Asumisjärjestelyissä voi tulla ongelmia

Taloyhtiön ei tarvitse järjestää asukkaille sijaisasumista remontin ajaksi, Isännöintiliitto kertoo. Sen ei myöskään tarvitse järjestää wc- ja peseytymismahdollisuutta. Taloyhtiön johto eli isännöinti ja taloyhtiön hallitus voivat sen sijaan sopia urakoitsijan kanssa, että tämä toimittaa taloyhtiön pihalle väliaikaiset suihku- ja wc-tilat. Jos näin ei kuitenkaan tapahdu, olisi toivottavaa, että samalla kylällä tai kaupungissa asuu joku läheinen, jonka luona voisi asua edes jonkin aikaa. Yksinäisen ihmisen on tietysti paljon helpompaa löytää asuinpaikka kuin suurperheen.

Remontin tullessa ajankohtaiseksi kesämökki, asuntovaunu tai -auto käy tällöin kultaakin kalliimmaksi. Tosin kesämökki ei paljon lämmitä, mikäli se on toisella puolella Suomea ja töissä pitäisi kulkea joka arkipäivä. Ulkomailla oleva lomaosake lämmittää vielä vähemmän, jollei satu niin hyvä tuuri, että juuri silloin voi töiden ja rahan puolesta pitää remontin mittaisen loman.

Hotellissa asuminen tulee myös melko tyyriiksi. Yksinkertaisinta ja taloudellisesti kannattavinta on kuitenkin vuokrata tilapäisasunto. Onneksi yksityiset vuokranantajat ilmoittavat melko paljon muutamaksi kuukausiksi vuokraamistaan asunnoista. Nämä ovat kuitenkin oman kokemukseni mukaan melko usein yksiöitä tai kaksioita, joihin ei tietenkään suurperhe mahdu.

Ahkera remppaaja

Katso tästä vihjeitä remontinajan asumiseen: http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/09/29/kysymys-vastaus-mitka-ovat-vuokralla-asuvan-oikeudet-remontin-aikana

Yksi vaihtoehto on tietysti vuokrata pieni asunto osalle perhettä ja asua siellä kuin sillit purkissa. Loput perheestä, jotka sillipurkkiin eivät mahdu, voivat tunkea jonnekin sukulaiselle tai kaverille. Ihmiset eivät usein kehtaa kieltäytyä, jos toinen on hädässä. Jos itse saa apua, olisi hyvä muistaa myös laittaa hyvä kiertämään ja auttaa avuntarvitsijaa, jos toinen on vastaavassa tilanteessa myöhemmin.

Hyvällä suunnittelulla ja työnjohdolla putkiremontissa pysytään yleensä annetussa aikataulussa ja budjetissa, joten ei kannata maalailla piruja seinille. Toisaalta kuulee myös aika paljon niitä tarinoita, että remontti on viivästynyt niin, että joudutaan asumaan äidin nurkissa kuukauden, pari pidempäänkin. Vaikka omaan kämppään tulisi vedet, vessassa ja suihkussa voisi käydä, ei tajunnan räjäyttäviä poran ääniä ja muuta mekkalointia ole kiva herätä kuuntelemaan seitsemältä aamulla, jollei itsellä ole mihinkään kiire.

Remontista selviäminen vaatii yleensä hyvää stressinsietokykyä, joten sitä kannattaa kehitä kaikkien muidenkin elämänalueiden ja -tapahtumien varalle.

Remonttia koko rahalla

Remontoiminen on muutenkin aikaa vievää ja stressaavaa, mutta kun lapset ovat siinä vielä mukana sekoittamassa tilannetta, on stressi vielä suurempi. Lapset on parempi yrittää pitää poissa remontin tieltä, sillä remonttialue voi olla lapsille jopa vaarallinen. Lapset eivät varmaan itsekään tykkää siitä kun kodissa on remontti meneillään.

Heitä kielletään ja rajoitetaan remontin ajan entistä enemmän, mikä voi turhauttaa lapsia. Tämän vuoksi on tärkeä huolehtia lasten aktivoinnista ja siitä että heillä on hyvä ja turvallinen olo myös remontin alla. Kovat äänet ja remonttipöly voivat olla haitallisia lapsille.

Remontti voi olla haastavaa aikaa perheelle

Keksi tekemistä toisiin huoneisiin tai ulos

Jos lapsilla on omat huoneet, ja remontti ei ulotu heidän huoneisiin, yritä keksiä heille mieleistä tekemistä, johon he eivät heti kyllästy. Se voi olla joku lautapeli, videopeli tai vaikka uusi lelu. Lasten iästä riippuen, keskittyminen ja mielenkiinnon säilyminen vaihtelevat. Jos lapsilla on iso ikäero, ei varmaan yhdessä tekeminen ole se mieluisin vaihtoehto. Keksi siis sellaista tekemistä mikä miellyttää molempia. Passita lapset pihalle leikkimään, joko toistensa tai naapureiden lapsien kanssa. Luulisi että ulkona olo maistuu, etenkin jos on hyvä ilma. Talvella pulkkamäki ja kesällähän on aina kivaa. Järjestäkää ulos vaikka leikkejä, leikkimielisiä kisoja tai vaikka olympialaiset saappaanheitossa. Antakaa lasten keksiä itse uusia lajeja, näin he saavat toteuttaa itseään.

Retkipäivä

Jos jompikumpi vanhemmista pääsee irtautumaan rempasta, järjestäkää retkipäivä tai rantapäivä. Joku aktiviteetti missä menee rattoisasti iltapäivä ja on myös mieluinen juttu lapsille. Jos ette itse pääse, kysykää tuttavia tai isovanhempia. Ehkä he voivat lähteä lasten kanssa jonnekin viettämään päivää. Lapset voi viedä vaikka eläintarhaan tai huvipuistoon, tehkää kuitenkin jokaisen lasten toiveiden mukaisia asioita tasapuolisesti.

Anna lapsen auttaa remontissa

Yökylään

Jos mahdollista, kysykää tuttaviltanne voivatko lapset tulla yö kylään heille. Se on lapsillekin jännittävää ja mukava vaihtelua. Yökyläily on myös hyvä tapa millä opettaa lapsille miten käyttäytyä vieraiden luona. Tämä on kuitenkin vain yhden yön kestävä vierailu ja taas täytyy keksiä uutta tekemistä lapsille. Tietenkin jos vain onnistuu majoittaa lapset muualle vaikka muutamaksi päiväksi, ja myös lapset ovat halukkaita tähän järjestelyyn, kannattaa sitä harkita. Usein kannattaa muistaa laittaa lapsen mukaan hänen tarpeelliset unitarvikkeensa, jotta hän saa nukuttua vieraassa paikassa. Jos pieni lapsi on tottunut nukkumaan esimerkiksi pehmeässä unipesässä, on miltei pakko pakata se mukaan, jotta nukkumisesta tulee jotain.

Valista

Kerro lapsille miksi he eivät saa olla remontin tiellä. Lapset kyllä ymmärtävät kun selität heille, että remonttialue on vaarallinen ja sinne ei ole asiaa lapsille. Kyllä he ottavat asian kuuleviin korviinsa, sillä eiväthän he halua pilata uutta kotia tai satuttaa itseään remontti välineisiin.

Asunnon pohjapiirrustus remonttia varten

Omia remppa hommia

Hyvin yksinkertainen juttu millä saat lapset sekä osallistumaan aikuisten juttuihin, osalistamatta heitä aikuisten juttuihin. Eli anna heille oma pieni remontti työ, jota he voivat yhdessä rakentaa. Se voi olla vaikka ihan pelkkä puukappale, ja annatte heille turvallisia maaleja, kuten akryylivärejä, sitten vain tuumasta toimeen ja maalaamaan. Tästä voi kehittää vaikka hienon taideteoksen lasten huoneeseen, näin lapsillekin jää joku mieleinen muisto rempasta.

Kärsivällisyyttä tarvitsevat niin aikuiset kuin lapsetkin rempan tohinoissa. Kaikesta kuitenkin selviää positiivisella mielellä ja lopputuloksen odottamisella. Rempan ollessa ohi tehkää kaikki jotain kivaa yhdessä uudessa upeassa kodissanne. Leiriytykää kokoperhe yhdessä olkkariin ja katsokaa leffoja, tai pitäkää perheen peli-ilta uudessa keittiössä. Tehkää hyvää ruokaa ja nauttikaa oikein olan takaa toistenne seurasta. Yhden remontin kyllä kestää, vaikka lapset välillä tuppaisivatkin olemaan vähän liian uteliaita remonttia kohtaan.

HUOM! Remontti ei pelkästään ole haastavaa koko perheelle, se voi olla myös hyvin haastavaa aikaa parisuhteelle. Suunnittele siis remonttisi hyvin, ettei uutta taloa tarvitse laittaa myyntiin heti sen valmistuttua.

Lue täältä lisää kokemuksia: http://www.meidanperhe.fi/keskustelu/16188/ketju/onko_iso_remontti_usein_koetus_parisuhteelle_

 

Oman videopäiväkirjan tekeminen remontin ajalta voi olla hauska idea! Jos lapsi on tarpeeksi vanha, voi lapsikin kuvata remonttia ipadilla, näin voidaan remontistakin tehdä lapselle mukavampi kokemus. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s-yfvFermoY

Voiko ihminen ja robotti tehdä yhteistyötä?

Kun teknologia kehittyy ja tarve kasvaa tai pysyy ennallaan, robotit tulevat valtaamaan monia aloja, joilla ne pystyvät työskentelemään. Yksi niistä on rakennustyömaat.

Robotti lienee suht yksinkertainen ohjelmoida mekaaniseen työhön oli se mitä tahansa, varsinkin jos siinä käytetään uudenlaista rpa-tekniikkaa. Robotit tulevat ite asiassa olemaan varmasti paljon tarkempia poraajia ja naulan hakkaajia. Uusistakaan taloista ei voi löytää enää vikoja ja virheitä, jos robotit ovat rakentaneet ne.

Toisaalta syntyy varmaan aika tuhoisaa jälkeä, jos robotti menee epäkuntoon ja alkaa rakentaa väärin. Toivottavasti epäkuntoon meno tarkoittaa sitä, että rakentaminen ei luonnistu enää ollenkaan, jolloin asiaan osataan ehkä herkemmin puuttua. Riippuu tietysti työnjohdosta, missä kohti robotit saadaan kiinni huonosta työn jäljestä. Mahtaa sillä työnjohtajalla taas olla ankeaa töissä, jos alaisina on pelkkiä robotteja. Eipä tule ainakaan riitoja työkavereiden kesken, kun kukaan ei tunne mitään.

Robotit tekemään turhat ja liikaa työllistävät työt

Lähes kaikki käytännön ammatit soitin- ja veneenrakentajia myöten on helppo korvata koneilla. Mielestäni se on vain hyvä asia; silloin meille ihmisille jää enemmän aikaa olennaiseen eli ihmisenä kasvamiseen ja sen hahmottamiseen, miksi todella olemme täällä.

Uskon, että robotit tulevat tekemään monia merkityksettömiä ja/tai paljon työllistäviä töitä. Kukapa haluaisi olla kenkä- tai karkkitehtaalla uurastamassa päivästä toiseen saman tappavan tylsän tehtävän kimpussa, jos teknologia on niin kehittynyttä, että ihminen voi kehittää sen avulla koneen tekemään työn puolestamme. Rakennustyömiehistään moni ei varmasti rakasta työtään, joten eikö olisi vain kiva, jos tylsä työ menisi ja pääsisi tekemään jotain, mitä oikeasti haluaa? Rakennustyömiehiä kuin monia muitakaan tuskin huolettaa itse työn menettäminen; heitä huolettaa ansioidensa menettäminen ja lasku. Entäpä jos ansiopolitiikkaankin tulee muutos?

Robotti vie tulevaisuuden työpaikat

Raha menettää merkitystään tai tulee uusista lähteistä

Uskon siihen, että uuden ajan maailma tulee perustamaan entistä vahvemmin yksilönvapauteen. Tulee voimaan ehkä joku kansantulo tai perustulo, jota jokainen ihminen voi saada tekemättä niin paljon tai ollenkaan töitä. Rahoituksemme alkaa tulla ehkä entistä enemmän yrityksiltä ja organisaatioilta, ei vain valtioilta. Meidän ei siis edes tarvitse tehdä niin paljon töitä kuin nykyisin. Ehkä siirymme nelipäiväiseen työviikkoon tai työpäivämme lyhenevät kuuteen tuntiin.

Puolestani jokainen perinteisessä ammatissa toimiva saa pysyä ammatissaan, mutta hänelle on myös mahdollisuus valita tehdä jotain muuta, jos koneet hoitavat hommat puolesta. Nämä ovat kuulun suomalaisen tulevaisuustutkijan ajatuksia vasta ilmestyneestä HS:n jutusta väritettyinä omilla mielipiteillä. Hän sanoi haastattelussa, että me suomalaiset olemme liian työorientoituneita ja meitä pelottaa, että tulevaisuudessa suuri osa työpaikoista voi hävitä. Yhdyn hänen mielipiteeseensä siitä, että se olisi vain hienoa, kunhan vaihdon välinettä on edelleen sama määrä jollei enemmän käytössä tai jos siitä tulee tarpeettomampaa kuin nykyään.

Sellainen ei toki vetele, että robotit vievät työt ja entistä enemmän ihmisiä on työttömyyskortistossa muiden veronmaksajien riesana. Kukas niitä verojakaan enää sitten maksaa tarpeeksi, jo työntekijöitäkään ei ole. Jostain täytyy repiä rahat rakentaa ja kehittää niitä robotteja niin raaka-aineisiin kuin ihmisille, jotka tekevät sen.

Robotteja hyödynnetään paljon

Kaikkia ammatteja ei voi korvata

Kaikkia ammatteja ei voi tietenkään korvata. Ammatteja, joita ei voi tehdä autopilottiohjauksessa, ei voi korvata. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset puhujat ja valmentajat. Useissa hoitoalan töissäkin täytyy edelleen olla ihminen tekijänä, mikäli homma vaatii ihmisen kehon lukemista ja hänen tarpeidensa määrittämistä. Voisi olla myös aika haastavaa laittaa robotti opettamaan tai toimimaan psykologina, sillä robottia ei voi ohjelmoida vastaamaan kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin, joita sen polulla voi tulla vastaan. Toiseksi silloin saisivat ihmiset aika kehnoa kohtelua, jos vastapuolelta puuttuisi kyky samaistua ja tuntea empatiaa ja ylipäätänsä tunteita.

Lue tästä mitä ammatteja robotti ei korvaa:
https://tyopaikat.oikotie.fi/tyontekijalle/artikkelit/naita-ammatteja-ei-robotti-korvaa

Youtubesta löytyy paljon videoita roboteista. Erilaisilla roboteilla on eri nimiä.
Katso vaikka tämä video: