Siirry sisältöön

Rakennusteollisuus

Rakennusteollisuus tarkoittaa kaikkia niitä teollisuuden sektoreita, jotka rakentavat rakennuksia tai tuottavat rakennusalan tuotteita ja materiaaleja. Rakennusteollisuuden eri toimialoja ovat tekninen urakointi, pinta- ja infratoimiala, tuoteteollisuus ja – ehkä yleisesti tunnetuin – talonrakennus.

Rakennusteollisuus on melko tuore raskaan teollisuuden ala, sillä vaikka ihminen on rakentanut erilaisia asumuksia esihistoriallisista ajoista asti, on meillä ollut teollisin menetelmin toteutettua rakennusliiketoimintaa vasta noin runsaan vuosisadan verran. Rakentamisen teollistuminen vaati pääomaa ja markkinoita, joita ei ollut ennen 1800-lukua. 1900-luvulla rakennusmateriaalien ja tuotantomenetelmien kehittyminen sekä kansainvälistyminen vaikuttivat omalta osaltaan rakennusteollisuuden kasvuun.

1. Suomalaisen rakennusteollisuuden takana asuntopula ja kaupungistuminen

Suomalainen rakennusteollisuus kehittyi aimo harppauksin sotien jälkeen, olihan koko maan väestöstä yli 11 % ilman asuntoa. Kaupungistuminen alkoi toden teolla 1960-luvulla. Teollistuminen loi yhä uusia työpaikkoja kaupunkeihin, joihin virtasi väkeä maalta. Lähiöihin piti saada nopeasti lisää asuntoja ja liiketiloja. Tämä kaikki vaati teollista toimintatapaa myös rakennusurakoinnilta. Nopeasti valmistuvat, teollisesti esivalmistetut betonikerrostalot olivat ratkaisu asuntopulaan. Uudempi innovaatio ovat valmistalopaketit. Ei muuta kuin tilausta sisään ja kontti varastoksi – uusi talo on pian valmis!

2. Harmaa talous yhä iso ongelma

Rakennusteollisuuden työnantajia epäillään toisinaan kartelleista, joilla pyritään säätelemään hintojen kehitystä, mutta harmaa talous on ehkä vielä suurempi ongelma. Työntekijöille on tavattu maksaa palkat pimeänä, eli niistä ei ole tilitetty veroja. Pitkät aliurakoitsijaketjut ovat tehneet pimeän työn teettämisen melko helpoksi, siksi aliurakoitsijoiden toimintaa ja rakennustyömailla liikkuvien työntekijöiden henkilöllisyyttä onkin ruvettu seuraamaan tarkemmin.

3. Naisia on rakennusalalla hyvin vähän

Rakennusalan työntekijät
Rakennusala on hyvin miesvoittoinen toimiala.

Rakennusala on hyvin miesvoittoinen toimiala. Suurilla rakennusteollisuuden toiminoilla on töissä huomattavan vähän naisia – vain noin 10–16 % työntekijöistä on naisia.

4. Rakennusalan kansantaloudellinen merkitys

Rakennusalan kansantaloudellinen merkitys on yllättävän suuri, sillä erilaiset rakennukset muodostavat yli 50 % Suomen kansallisvarallisuudesta.

5. Rakennusalalla on hyvät työmahdollisuudet

Rakennustyömaille on suhteellisen helppo työllistyä, ja esimerkiksi maarakentajista sekä yhdyskuntatekniikan insinööreistä ja rakennusmestareista on jopa pulaa. Rakennusalalla tarvitaan kädentaitoja, työvälineiden ja koneiden käyttötaitoa sekä hyvää kuntoa. Jos omaa nämä ominaisuudet, on valmis oppimaan uutta ja kykenee työskentelemään sekä itsenäisesti että ryhmässä, kannattaa kokeilla onneaan työnhaussa.

On totta, että rakennusala on suhdanneherkkä työllistäjä, eli maailmantalouden lasku- ja noususuhdanteilla on iso vaikutus alan työllisyystilanteeseen. Lähivuosina on kuitenkin jäämässä eläkkeelle paljon rakennusalan ammattilaisia, joiden tilalle tarvitaan uusia, alan ammatillisen koulutuksen hankkineita työntekijöitä.

6. Rakennusalalla voi opiskella ammattikoulussa tai ammattikorkeakoulussa

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa eli ammattikouluissa voi suorittaa rakennusalan, pintakäsittelyalan, sähkö- ja automaatioalan tai puuteollisuuden perustutkinnon. Varsinkin aikuisopiskelijoille ja ammatinvaihtajille sopinee näyttötutkintona suoritettava perustutkinto. Myös oppisopimuskoulutus on hyvä ja suosittu vaihtoehto.

Rakennustekniikkaa ja esimerkiksi puu-, talo- ja sähkötekniikkaa voi opiskella ammattikorkeakouluissa. Yliopistossakin voi suuntautua rakennusalalle hakemalla opiskelemaan rakennus-, materiaali-, sähkö- tai puunjalostustekniikkaa tai vaikka arkkitehtuuria.

7. Työn tuottavuus ei ole kasvanut 40 vuodessa

Rakennusalalla työn tuottavuus on jämähtänyt sille tasolle, millä se oli 1970-luvulla. Yhtenä työn tuottavuuden kasvua estävänä tekijänä on pidetty sitä, että rakennusurakoissa on mukana suunnittelijoita, useita urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita, ja kaikki tämä johtaa helposti riitelyyn. Hyvä esimerkki siitä, mitä syntyy yhteisten tavoitteiden ja vuoropuhelun puuttuessa, on Länsimetro.

8. Rakennusalalla tapahtuneet työtapaturmat jyrkässä laskussa

Rakennusalalla tapahtunut kehitys on erittäin positiivinen. Vakavat ja kuolemaan johtaneet työtapaturmat ovat olleet jo vuosikausien ajan jyrkässä laskussa. Nolla tapaturmaa vuodessa -tavoitetta pidetään erittäin todennäköisenä jo lähitulevaisuudessa. Useimmat tapaturmat liittyvät sormiin ja muualla käsien alueelle. Toiseksi eniten vammoja osuu päähän. Yleisin työtapaturma liittyy paikasta toiseen siirtymiseen, eli liukastumiseen tai putoamiseen.

9. Asbestia on rakennuksissa edelleen

Asbestia ei ole rakennuksissa, mitkä on rakennettu vuoden 1994 jälkeen, mutta sitä vanhemmissa asbestia tavataan yllättävän paljon – sitä on jopa 2,2 miljoonassa suomalaisessa kodissa. Asbestipöly on hengitettynä erittäin vaarallista – noin tuhat ihmistä sairastuu vuodessa asbestin vuoksi. 

10. Insinööri tienaa hyvin rakennusalalla

Jos aiot lukea itsesi insinööriksi, kannattaa suuntautua rakennusteollisuuteen – siellä keskiarvopalkka on jopa 5100 euroa kuussa, kun taas palvelualalla asiantuntijatehtävissä työskentelevä insinööri saa ”vain” noin 3900 euroa.

Rakennusala on yksi työala, jolla pimeä työvoima ja pimeän työn teko on suurta. Kenties koska mahdollisuuksia pimeään työhön on niin paljon. Mitä sitten on pimeä työ, mitä haittaa siitä on jos pari sataa menee kuitin ohi ja ketkä sitä käyttävät?

Rakennusalan töitä

Pimeää työtä on kaikki verokortin ohi tehty työ, josta ei makseta veroja eikä pidätyksiä. Perinteisesti se tarkoittaa ”rahat käteen” menetelmää. Maksamalla käteisellä ilman kuittia, tuet pimeää työvoimaa. Monet meistä ovat varmaan kuulleet tai kokeneet esim. tuttavien avusta. Lähipiirissä on ammattilainen, jonka ammattitaitoa käytetään ja siitä maksetaan vaikka muutama kymppi käteen vaivan palkaksi. Tätä pimeä työ on pienimmillään, mutta pienistä puroista kasvaa isoja jokia. Jos rakennusalalla kokonainen alihankkijaryhmä tekee työn pimeästi, ei enää puhuta kympistä edes vero-osuuksissa.

Pimeän työn valvonta on vaikeaa eikä mainittuihin muutaman kympin tutkimiseen kannata edes ryhtyä. Ammattilainen voi kuitenkin jo vuoden aikana tehdä niin useita ”parinkympin hommia”, että niistä kertyy verotettavaa tuloa. Tuo raha jää hänelle pussiin, mutta hyötyykö hän siitä pitkällä aikavälillä? Palkasta pidätetään ennakonpidätys verotusta varten, työttömyysturva- ja sairasvakuutusmaksut. Olennaista pimeän työvoiman käytössä onkin verojen ja vakuutusten kierto. Kuluttaja voi ajatella säästävänsä vain ”turhan” arvonlisäveron osuuden, mutta laskutetun työn summa sisältää muutakin. Kuittia vastaan tehdystä työstä kertyy myös työntekijän eläke-, työttömyys- ja sairausajanturva. Työntekijä on työnhetkellä vakuutettu työnantajan puolesta. Jos käytät pimeää työtä ja tapahtuu onnettomuus, kuka korvaa? Yritykselle voi tulla asiasta sanktioita, työntekijä jää periaatteessa oman vakuutuksensa tulkittavaksi, työn teettäjä ei välttämättä saa mitään korvauksia väärin tehdystä työstä. Kun ei ole kuittia, on työn jäljitettävyyskin hankalaa. Todistaminen siitä kuka oli töissä, milloin, mitä hän teki ja kuka korvaa jää sanojen varaan. Miksi ihmeessä pimeään työhön, sitten sorrutaan jos riskit ja seuraamukset ovat tiedossa?

Yritysten välillä pimeä työ on auttamatta veronkiertoa. Useimmat yritykset ovat kuitenkin tarkkoja kuittien, tositteiden, työvuorojen ja velvoitteidensa kanssa, sillä tunnetusti talousrikkeistä on kovat sanktiot. Rakennusalalla käytetään kuitenkin paljon alihankintaa. Yritys siis sopii urakasta asiakkaan kanssa ja ostaa itse esim. urakan osan, vaikka kylpyhuoneremontin, toiselta yritykseltä. Toinen yritys taas voi ostaa työhön vaikka toiminimellä toimivan yrittäjän. Suuria projekteja tehdessä mukana voi olla lukuisia tekijöitä ja yrityksiä, jolloin työn jäljitettävyys heikkenee. Tämä mahdollistaa pimeän työn käytön ns. huomaamatta muun projektin ohessa. Ei välttämättä laskutetakaan ihan kaikkea. Ulkomaalaiset työntekijät eivät aina ole tietoisia suomalaisista palkoista, työturvasta ja vakuutuksista. Kun soppaan lisätään vielä oma ulkomaalainen työnantaja, jolta työ on alihankintana tilattu, käteinen ei edes epäilytä. Kulttuurilliset erot palkkojen maksussa johtavat myös mahdollisiin epäkohtiin.

Kuluttajia houkuttaa hinnan alennus

Kun ei makseta virallisia teitä, koetaan että säästetään alv ja yritysten osuus. Pitäisikö itseasiassa asiakkaan säästää siinä enemmänkin? Monesti hintana on esim. tuntipalkka käteen. Eikö tuntipalkasta tavallisesti tehdä vielä vähennyksetkin? Joka tapauksessa ostaja kokee säästävänsä ja työntekijä hyötyvänsä ns. paremmasta palkasta rahallisesti kenties enemmän kuin hyötyykään. Pimeä työ on tietyllä tapaa myös kuluttajien, ei vain yritysten ja työntekijöiden välinpitämättömyyttä. Maksamalla pimeästi et kerrytä työntekijän turvaa. Se voi aluksi tuntua hyvältä teolta, ikään kuin säästää laskuttamisen ja ennakonpidätysten vaivan, mutta kaikki vältetty vero itseasiassa lisää painetta nostaa työssäkäyvien verotusta.

Rakentaminen ja remontoiminen ovat tunnetusti kalliita, varsinkin jos sinulla on kiire. Kotitalousvähennyksestä ei aina ole helpottajaksi. Rakentaminen ja remontointi alana myös kasvaa koko ajan, mikä näkyy pulana osaavista työntekijöistä. Rakennusalan palkat ovat nousseet ja esim. kokeneista työnjohtajista on pulaa. Se nostaa tarjottuja palkkoja ja kilpailua työntekijöistä. Mikäli yritys ei pysty maksamaan parempaa kuin toinen tarjoaja ja työllä on kiire, voi paine napata edes joku tekemään, olla suuri. Kuluttajalle voidaan jopa ehdottaa tuttua tekijää, varsinkin jos kyseessä on pieni työ. Vaikka työ tehtäisiinkin säännösten mukaan, voi ohessa tapahtua jokin pimeä työ. Jos aiottuun remonttiin tuleekin jotain muutettavaa tai korjattavaa työn aikana, voidaan muutos tehdä halvemmalla ohessa, kun kuitti asiasta jätetään pois. Tällaisissa tapauksissa ei aina työnantajakaan tiedä muutoksista. Jos lähipiiristä vielä löytyy tuttu ammattilainen, tuntuu asia enemmän ystävän palvelukselta eikä aina edes ajatella sen pidemmälle. Pimeää työtä on suhteellisen helppo tehdä, vastaanottaa ja löytää, mutta jokainen voi itse vaikuttaa sen kitkemiseen.

Jos työkaluja tarvitsee harvakseltaan, niitä ei välttämättä ole järkevää ostaa omaksi. Yhtä hyvin niitä voisi vuokrata. Kaupan liiton sivuilla uutisoitiin syyskuussa, että Helsingin Teurastamolle avataan pilottina virtuaalinen rautakauppa, joka vuokraa työvälineitä ja siivouslaitteita 24/7. K-rauta on mukana kokeilussa.

Virtuaalinen rautakauppa Liiteri on kierto- ja jakamistalouteen liittyvä kokeilu. Työvälineitä tarvitsevat voivat vuokrata ne verkkopalvelusta ja noutaa aina auki olevasta palvelupisteestä Teurastamolta. Asiakkaat voivat myös tilata välineet kotiinsa joukkoistetun kuljetuspalvelun kautta. Myöhemmin noutopiste avataan myös Espoon Otaniemeen, uutisessa kerrotaan.

REMONTOIJA! Muista aina ensin selvittää mikäli olet velvollinen kysymään lupaa remonttiin isännöitsijältä! 
http://www.isannointiliitto.fi/asuminentaloyhtiossa/remontitjakunnossapito/osakkaanremontit/ilmoitanaistaremonteista/

K-rauta selvittää vuokraamisen liiketoimintamahdollisuuksia

Syyskuun lopussa käynnistyvässä kokeilussa selvitetään vuokraamisen ja lainaamisen liiketoiminnallisia mahdollisuuksia.

- Olemme perinteisesti ajatelleet, että tehtävämme on myydä mahdollisimman paljon uusia koneita ja laitteita. Ehkä kaikki remonttia suunnittelevat eivät kuitenkaan halua ostaa niitä. Työvälineiden vuokraus saattaa olla tarvittava kipinä remontin aloittamiselle, K-rauta-ketjun ketjujohtaja Virpi Viinikainen sanoo Kaupan liiton jutussa.

Esimerkiksi maalit, ruuvit ja teipit täytyy ostaa, mutta miksi ostaa vaikkapa kalliita tikkaita ja porakoneita, jos ne jäävät remontin jälkeen käyttämättömiksi ja ne saa vuokrattuakin? Jos siis välineet ovat suht edullisia ja muutenkin tarpellisia, kannattaa ne ostaa. Jollei tuttavapiiristä löydy tarvittavaa tarviketta, kannattaa vilkaista edellä kerrotun tyyppisiä vuokrauspalveluja, josko sieltä löytyisi mitä tarvitsee. Tavaroiden yhteiskäyttö on myös ekologisempaa ja säästää rahan lisäksi myös varastotilaa. Varastoon kun tuppaa kertymään monilla muutenkin kaikkea turhaa.

Jos päätät palkata hommaan urakoitsijan, jostain täytyy löytää luotettava firma. Jyrki Huolman Remonttiliike Sinisestä Ovesta kehottaa Anna-lehdessä kyselemään tuttavapiirissä hyvistä remontintekijöistä.

Sovi kuka välineet kustantaa

- Rautakaupat osaavat myös suositella remonttiliikettä. Samoin taloyhtiön isännöitsijä voi yleensä suositella hyvää ja luotettavaa urakoitsijaa.”

Tärkeintä on Huolmanin mukaan sopia remonttiliikkeen kanssa tarkkaan pelisäännöt, joilla pelataan.

- Yleensä sekä asiakkaat että remonttiliikkeet tekevät mielellään urakkasopimuksen. Siinä pitää sopia kirjallisesti tehtävät, jotka urakkaan kuuluvat, tarvikkeet, joita käytetään, kuka ne hankkii, mitkä työt eivät urakkaan kuulu ja mitä voidaan tehdä lisäveloituksesta, Huolman listaa.

Huolmanin mukaan itsekin voi remontoida. Putki- ja sähkötyöt täytyy kuitenkin jättää ammattilaisille. Ne ovat luvanvaraisia töitä, ja esimerkiksi sähkötöissä kyseessä on oma turvallisuus. Putkityöt taas ovat sellaisia, että niillä voi helposti aiheuttaa mittavat vesivahingot, joista voi olla turha vinkua vakuutusyhtiöltä korvauksia.

Huolmanin mukaan selviää pitkälle, kun muistaa lukea tarkkaan, mitä esimerkiksi maalipurkin kyljessä lukee. Valmistelutöissä ei saa oikoa. Jos purkissa lukee, että liuotinpesu on tehtävä, ei sitä saa jättää tekemättä, koska se näkyy lopputuloksessa, Huolman opastaa.

Erittäin tärkeää on myös pitää perusasiat kunnossa eli esimerkiksi suojata lattiat koko maalauksen ajan. Huolman muistuttaa muutenkin esivalmistelujen tärkeydestä.

Tarvitsetko jotain kuljetusta varten?

Jos remontti on käytössä, saatat joutua kuljettamaan jotain hieman isompaa tavaraa. Tällöin yleensä oma henkilöauto ei enää riitä, vaan on käännyttävä vuokraamon puoleen. Onneksi niitä löytyy nykypäivänä vaikka kuinka paljon, melkeimpä riippumatta missä asut. Halusit sitten vuokrata tilavaa pakettiautoa Tampereella, Helsingissä tai vaikka Rovaniemellä, apua löytyy varmasti!

Älä tingi turvallisuudestasi

Itse tehtävässä remontissa kaikista tärkeintä on suunnittelu. Etukäteen pitää ottaa selvää, miten materiaalit käyttäytyvät ja mitä välineitä tarvitaan, Huolman sanoo Annassa.

Välineissä ei kannata kitsastella. Ei kannata lähteä keikkumaan katon rajaan pienellä keittiön jakkaralla, jos todellisuudessa tarvitsee kunnon tikkaat sinne yltääkseen. Riittämättömät välineet ovat sitä paitsi turvallisuusriski.

Pienen kerrostaloyksiön voi vielä remontoida yksin, mutta useamman huoneen huoneistoon kannattaa hommata apuvoimia.

Vaikka palkkaisi remonttihommiinn firman, on mahdollisimman tarkat suunnitelmat hyvä olla valmiina. Remonttiliikkeen voi ensin pyytää mittakäynnille, jonka perusteella saa yleensä tarjouksen tai kustannusarvion. Jos tekee kylpyhuoneremonttia, on erittäin tärkeää pitää vesieristys kunnossa. Saunaremontissa taas on huomioitava vesieristys, höyrysulku ja riittävä ilmanvaihto.

Remonttiin valmistautuminen

Kodin remontointi tuottaa aina stressiä, suoritit rempan itse tai ammattilaisten avustamana. Kaikkia tavaroita ei voi välttämättä siirtää asunnosta pois, eikä se aina ole edes tarpeellista. Kannattaa kuitenkin muistaa, että on ihan omaa tyhmyyttä jättää harjoitusten jälkeen vaikka lanteelle laitettava tyllihame lojumaan sohvalle, jos remontti on käytössä, ja tästä ei korvauksia saa! Riippuen remontin laajuudesta, onko kyseessä pelkkä keittiö vai koko asunto, täytyy tavaroita suojata kuitenkin jollain tapaa. Jos remppa rajoittuu keittiöön, ei ehkä ole tarvetta ruveta suojaamaan makuuhuoneen tavaroita. Jos remontin suorittaa ammattilainen, haluat varmaan itse olla pois tieltä heidän työskennellessä. Itse suorittaessa remonttia, voi siitä tulla pitkä piina, jos ei ole perehtynyt asiaan.

Keittiössä

Rempattava keittiö kannattaa tyhjentää kaikesta irtotavarasta joka voi olla vaan turhaan tiellä. Isommat tavarat voi suojata muovilla tai pressuilla, jotta maalia tai muuta ei lennä kalusteille. Lattian suojaus on hyvin tärkeää, muista kuitenkin vähintään imuroida lattia ennen kuin laitat pahvit paikoilleen. Pahvin ja lattian välissä olevat roskat tai kivet voivat nimittäin tehdä jälkiä tai naarmuja lattiaan, ja sitä et varmasti halua, silloin on pian luvassa lattian uusinta. Vältä kosteusvauriot suojaamalla tilat, joissa voi tulla mahdollisia vuotoja, muovilla ja vesiastioilla.

Kaunis keittiö

Olohuoneessa

Olohuoneen remontointi voi olla kovin työlästä, siellä on paljon tavaroita joita ei välttämättä saa siirrettyä mihinkään. Isot huonekalut suojataan tiiviisti muovilla tai pressuilla, ettei maalia, rakennuspölyä ym. pääse vaikuttamaan kalusteisiin. Jos teet remontin itse, olet varmasti hieman varovaisempi omia kalusteita kohtaan. Ammattilaiset eivät välttämättä huomio sitä että asunnossa on jonkun toisen kalusteita, ja tekevät töitään niistä välittämättä.

Ota kaikki tekstiilit, kuten verhot ja matot, pois remontin tieltä. Jos mahdollista, säilö tekstiilit vaikka kellariin tai vuokraa varasto ylimääräiselle tavaralle. Remontista voi tulla niin paljon pölyä ja likaa, että se ei lähde tekstiileistä.

Suojaa kalusteet remontin ajaksi

Makuuhuone

Olisi hyvä siirtää sänky ja mahdollisesti muut kalusteet kokonaan pois makuuhuoneesta. Jos kalusteita ei ole mahdollista siirtää, suojaa ne erityisen hyvin. Et varmasti halua rakennuspölyjen ja maalin hajua sänkyysi. Vaatteet on onneksi helppo siirtää remontin tieltä pois toiseen huoneeseen. Pidä vaatteet kuitenkin mahdollisimman suojassa remontin haitoilta. Suojaa lattiat mahdollisimman hyvin aina ja laajalta alueelta, vaikka remontti olisikin vain yhdessä huoneessa. Lika ja pöly saattaa kulkeutua jalkojen mukana muihin huoneisiin ja voi vahingoittaa lattiaa siinä samalla.

Koko talo

Koko talon remontti, tai iso putkiremontti pakottavat muuttamaan hetkeksi evakko asuntoon. Evakko asuntoon on mahdollista viedä suurin osa omista tavaroista turvaan remontin tieltä. Hyvä niin, sillä ammattilaiset voivat silloin keskittyä työhönsä, ja homma sujuu sutjakasti, jotta pääsette mahdollisimman pian muuttamaan omaan kotiinne takaisin. Evakko asuminen ei ole koskaan kivaa, asunnot ovat nimensä mukaisesti tarkoitettuja vain lyhyeen asumiseen, ja asuntojen kunto ei siksi ole parhain mahdollinen.

Remonttipöly ei ole hyväksi eläimille

Itse vai ammattilaisen avulla

Kannattaa tarkkaan miettiä onko do it yourself idea parhain mahdollinen vaihtoehto, vaikka siinä tulisi säästämään. Jo tietoa ja taitoa ei ole tarpeeksi, voi remontti mennä pahasti pieleen ja saatat joutua kuitenkin laittamaan remonttiin enemmän rahaa, kuin mitä olisi mennyt ammattilaisten tekemänä. Ammattilaiset tekevät kuitenkin työtään, ja ovat koulutettuja tekemään remonttihommia. Ammattilaisten käyttämisen hyvinä puolina ovat myös se että itselle ei tule niin suurta stressiä. Aina ei myöskään ole aikaa tehdä itse, vaikka osaisi ja haluaisikin, sillä työt voivat olla siinä vaiheessa että ei voi ottaa vapaita tai lomaa, jolloin ammattityömiesten apu on enemmän kuin tervetullutta.

remontteja hyvällä asenteella

Kotona tapahtuvan remontin aikaan on parasta lähteä evakkoon, jos vaan voi ja remontti on sen verran mittava. Remontista aiheutuu usein paljon rakennuspölyä, melua ja stressiä, joten jos vielä asuu remontin keskellä, ei mieli saa koskaan levätä siitä.

Jopa 20 000 kerros- ja rivitalokotia kokee putkiremontin joka vuosi, kertovat Isännöintiliiton kotisivut. Putkiremontti on viemäri- ja/tai vesiputkistojen peruskorjaus, johon usein liitetään myös muuta peruskorjausta. Se on yksi yleisimmistä ja kalleimmista taloyhtiössä tehtävistä remonteista.
Putkiremontti on mittava hanke, joka alkaa jo vuosia ennen kuin urakoitsija aloittaa korjaustyöt. Putkiremontin tarve selvitetään huolella ja valmisteluvaiheeseen on liiton mukaan syytä varata 2–3 vuotta. Jo valmisteluvaiheessa osakkaan on oltava hereillä, jotta varmistetaan hyvä lopputulos.

Asukkaalle annetaan aikaa varautua

Putkiremonteista ilmoitetaan yleensä hyvissä ajoin, jotta asukas saa aikaa valmistautua remonttiin ja etsiä tilapäisasuntoa, mikäli sellainen on tarpeen. Jos kyseessä on oma-aloitteinen kylpyhuoneremontti, silloin yleensä voi asua kotona, kunhan suihkussa käymiset hoitaa jossain muualla. Sijoittamalla esimerkiksi 5000 euroa kylpyhuoneen kunnostamiseen, asunnon arvo voi nousta enemmänkin, jolloin se on mielekkäämpää myydä. Hometapauksissa remontoiminen on pakollista jo ihan oman terveyden takia. Kukaan ei tuskin halua kärsiä loppuikäänsä esimerkiksi hengitysvaikeuksista.

Osakkaalla on putkiremontissa kaksi roolia. Hän edustaa itseään ja omia tarpeitaan, mutta myös taloyhtiön yhteisiä tarpeita. Se, voiko kotona asua putkiremontin ajan riippuu siitä, kuinka laaja remontti on kyseessä. Vähimmillään asumishaitta kestää viikon ja enimmillään 3 kuukautta.

Putkiremontti voi olla vähän isompi projekti

Asumisjärjestelyissä voi tulla ongelmia

Taloyhtiön ei tarvitse järjestää asukkaille sijaisasumista remontin ajaksi, Isännöintiliitto kertoo. Sen ei myöskään tarvitse järjestää wc- ja peseytymismahdollisuutta. Taloyhtiön johto eli isännöinti ja taloyhtiön hallitus voivat sen sijaan sopia urakoitsijan kanssa, että tämä toimittaa taloyhtiön pihalle väliaikaiset suihku- ja wc-tilat. Jos näin ei kuitenkaan tapahdu, olisi toivottavaa, että samalla kylällä tai kaupungissa asuu joku läheinen, jonka luona voisi asua edes jonkin aikaa. Yksinäisen ihmisen on tietysti paljon helpompaa löytää asuinpaikka kuin suurperheen.

Remontin tullessa ajankohtaiseksi kesämökki, asuntovaunu tai -auto käy tällöin kultaakin kalliimmaksi. Tosin kesämökki ei paljon lämmitä, mikäli se on toisella puolella Suomea ja töissä pitäisi kulkea joka arkipäivä. Ulkomailla oleva lomaosake lämmittää vielä vähemmän, jollei satu niin hyvä tuuri, että juuri silloin voi töiden ja rahan puolesta pitää remontin mittaisen loman.

Hotellissa asuminen tulee myös melko tyyriiksi. Yksinkertaisinta ja taloudellisesti kannattavinta on kuitenkin vuokrata tilapäisasunto. Onneksi yksityiset vuokranantajat ilmoittavat melko paljon muutamaksi kuukausiksi vuokraamistaan asunnoista. Nämä ovat kuitenkin oman kokemukseni mukaan melko usein yksiöitä tai kaksioita, joihin ei tietenkään suurperhe mahdu.

Ahkera remppaaja

Katso tästä vihjeitä remontinajan asumiseen: http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/09/29/kysymys-vastaus-mitka-ovat-vuokralla-asuvan-oikeudet-remontin-aikana

Yksi vaihtoehto on tietysti vuokrata pieni asunto osalle perhettä ja asua siellä kuin sillit purkissa. Loput perheestä, jotka sillipurkkiin eivät mahdu, voivat tunkea jonnekin sukulaiselle tai kaverille. Ihmiset eivät usein kehtaa kieltäytyä, jos toinen on hädässä. Jos itse saa apua, olisi hyvä muistaa myös laittaa hyvä kiertämään ja auttaa avuntarvitsijaa, jos toinen on vastaavassa tilanteessa myöhemmin.

Hyvällä suunnittelulla ja työnjohdolla putkiremontissa pysytään yleensä annetussa aikataulussa ja budjetissa, joten ei kannata maalailla piruja seinille. Toisaalta kuulee myös aika paljon niitä tarinoita, että remontti on viivästynyt niin, että joudutaan asumaan äidin nurkissa kuukauden, pari pidempäänkin. Vaikka omaan kämppään tulisi vedet, vessassa ja suihkussa voisi käydä, ei tajunnan räjäyttäviä poran ääniä ja muuta mekkalointia ole kiva herätä kuuntelemaan seitsemältä aamulla, jollei itsellä ole mihinkään kiire.

Remontista selviäminen vaatii yleensä hyvää stressinsietokykyä, joten sitä kannattaa kehitä kaikkien muidenkin elämänalueiden ja -tapahtumien varalle.

Remonttia koko rahalla

Remontoiminen on muutenkin aikaa vievää ja stressaavaa, mutta kun lapset ovat siinä vielä mukana sekoittamassa tilannetta, on stressi vielä suurempi. Lapset on parempi yrittää pitää poissa remontin tieltä, sillä remonttialue voi olla lapsille jopa vaarallinen. Lapset eivät varmaan itsekään tykkää siitä kun kodissa on remontti meneillään.

Heitä kielletään ja rajoitetaan remontin ajan entistä enemmän, mikä voi turhauttaa lapsia. Tämän vuoksi on tärkeä huolehtia lasten aktivoinnista ja siitä että heillä on hyvä ja turvallinen olo myös remontin alla. Kovat äänet ja remonttipöly voivat olla haitallisia lapsille.

Remontti voi olla haastavaa aikaa perheelle

Keksi tekemistä toisiin huoneisiin tai ulos

Jos lapsilla on omat huoneet, ja remontti ei ulotu heidän huoneisiin, yritä keksiä heille mieleistä tekemistä, johon he eivät heti kyllästy. Se voi olla joku lautapeli, videopeli tai vaikka uusi lelu. Lasten iästä riippuen, keskittyminen ja mielenkiinnon säilyminen vaihtelevat. Jos lapsilla on iso ikäero, ei varmaan yhdessä tekeminen ole se mieluisin vaihtoehto. Keksi siis sellaista tekemistä mikä miellyttää molempia. Passita lapset pihalle leikkimään, joko toistensa tai naapureiden lapsien kanssa. Luulisi että ulkona olo maistuu, etenkin jos on hyvä ilma. Talvella pulkkamäki ja kesällähän on aina kivaa. Järjestäkää ulos vaikka leikkejä, leikkimielisiä kisoja tai vaikka olympialaiset saappaanheitossa. Antakaa lasten keksiä itse uusia lajeja, näin he saavat toteuttaa itseään.

Retkipäivä

Jos jompikumpi vanhemmista pääsee irtautumaan rempasta, järjestäkää retkipäivä tai rantapäivä. Joku aktiviteetti missä menee rattoisasti iltapäivä ja on myös mieluinen juttu lapsille. Jos ette itse pääse, kysykää tuttavia tai isovanhempia. Ehkä he voivat lähteä lasten kanssa jonnekin viettämään päivää. Lapset voi viedä vaikka eläintarhaan tai huvipuistoon, tehkää kuitenkin jokaisen lasten toiveiden mukaisia asioita tasapuolisesti.

Anna lapsen auttaa remontissa

Yökylään

Jos mahdollista, kysykää tuttaviltanne voivatko lapset tulla yö kylään heille. Se on lapsillekin jännittävää ja mukava vaihtelua. Yökyläily on myös hyvä tapa millä opettaa lapsille miten käyttäytyä vieraiden luona. Tämä on kuitenkin vain yhden yön kestävä vierailu ja taas täytyy keksiä uutta tekemistä lapsille. Tietenkin jos vain onnistuu majoittaa lapset muualle vaikka muutamaksi päiväksi, ja myös lapset ovat halukkaita tähän järjestelyyn, kannattaa sitä harkita. Usein kannattaa muistaa laittaa lapsen mukaan hänen tarpeelliset unitarvikkeensa, jotta hän saa nukuttua vieraassa paikassa. Jos pieni lapsi on tottunut nukkumaan esimerkiksi pehmeässä unipesässä, on miltei pakko pakata se mukaan, jotta nukkumisesta tulee jotain.

Valista

Kerro lapsille miksi he eivät saa olla remontin tiellä. Lapset kyllä ymmärtävät kun selität heille, että remonttialue on vaarallinen ja sinne ei ole asiaa lapsille. Kyllä he ottavat asian kuuleviin korviinsa, sillä eiväthän he halua pilata uutta kotia tai satuttaa itseään remontti välineisiin.

Asunnon pohjapiirrustus remonttia varten

Omia remppa hommia

Hyvin yksinkertainen juttu millä saat lapset sekä osallistumaan aikuisten juttuihin, osalistamatta heitä aikuisten juttuihin. Eli anna heille oma pieni remontti työ, jota he voivat yhdessä rakentaa. Se voi olla vaikka ihan pelkkä puukappale, ja annatte heille turvallisia maaleja, kuten akryylivärejä, sitten vain tuumasta toimeen ja maalaamaan. Tästä voi kehittää vaikka hienon taideteoksen lasten huoneeseen, näin lapsillekin jää joku mieleinen muisto rempasta.

Kärsivällisyyttä tarvitsevat niin aikuiset kuin lapsetkin rempan tohinoissa. Kaikesta kuitenkin selviää positiivisella mielellä ja lopputuloksen odottamisella. Rempan ollessa ohi tehkää kaikki jotain kivaa yhdessä uudessa upeassa kodissanne. Leiriytykää kokoperhe yhdessä olkkariin ja katsokaa leffoja, tai pitäkää perheen peli-ilta uudessa keittiössä. Tehkää hyvää ruokaa ja nauttikaa oikein olan takaa toistenne seurasta. Yhden remontin kyllä kestää, vaikka lapset välillä tuppaisivatkin olemaan vähän liian uteliaita remonttia kohtaan.

HUOM! Remontti ei pelkästään ole haastavaa koko perheelle, se voi olla myös hyvin haastavaa aikaa parisuhteelle. Suunnittele siis remonttisi hyvin, ettei uutta taloa tarvitse laittaa myyntiin heti sen valmistuttua.

Lue täältä lisää kokemuksia: http://www.meidanperhe.fi/keskustelu/16188/ketju/onko_iso_remontti_usein_koetus_parisuhteelle_

 

Oman videopäiväkirjan tekeminen remontin ajalta voi olla hauska idea! Jos lapsi on tarpeeksi vanha, voi lapsikin kuvata remonttia ipadilla, näin voidaan remontistakin tehdä lapselle mukavampi kokemus. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s-yfvFermoY