Siirry sisältöön

Rakennusteollisuus

Rakennusteollisuus tarkoittaa kaikkia niitä teollisuuden sektoreita, jotka rakentavat rakennuksia tai tuottavat rakennusalan tuotteita ja materiaaleja. Rakennusteollisuuden eri toimialoja ovat tekninen urakointi, pinta- ja infratoimiala, tuoteteollisuus ja – ehkä yleisesti tunnetuin – talonrakennus.

Rakennusteollisuus on melko tuore raskaan teollisuuden ala, sillä vaikka ihminen on rakentanut erilaisia asumuksia esihistoriallisista ajoista asti, on meillä ollut teollisin menetelmin toteutettua rakennusliiketoimintaa vasta noin runsaan vuosisadan verran. Rakentamisen teollistuminen vaati pääomaa ja markkinoita, joita ei ollut ennen 1800-lukua. 1900-luvulla rakennusmateriaalien ja tuotantomenetelmien kehittyminen sekä kansainvälistyminen vaikuttivat omalta osaltaan rakennusteollisuuden kasvuun.

1. Suomalaisen rakennusteollisuuden takana asuntopula ja kaupungistuminen

Suomalainen rakennusteollisuus kehittyi aimo harppauksin sotien jälkeen, olihan koko maan väestöstä yli 11 % ilman asuntoa. Kaupungistuminen alkoi toden teolla 1960-luvulla. Teollistuminen loi yhä uusia työpaikkoja kaupunkeihin, joihin virtasi väkeä maalta. Lähiöihin piti saada nopeasti lisää asuntoja ja liiketiloja. Tämä kaikki vaati teollista toimintatapaa myös rakennusurakoinnilta. Nopeasti valmistuvat, teollisesti esivalmistetut betonikerrostalot olivat ratkaisu asuntopulaan. Uudempi innovaatio ovat valmistalopaketit. Ei muuta kuin tilausta sisään ja kontti varastoksi – uusi talo on pian valmis!

2. Harmaa talous yhä iso ongelma

Rakennusteollisuuden työnantajia epäillään toisinaan kartelleista, joilla pyritään säätelemään hintojen kehitystä, mutta harmaa talous on ehkä vielä suurempi ongelma. Työntekijöille on tavattu maksaa palkat pimeänä, eli niistä ei ole tilitetty veroja. Pitkät aliurakoitsijaketjut ovat tehneet pimeän työn teettämisen melko helpoksi, siksi aliurakoitsijoiden toimintaa ja rakennustyömailla liikkuvien työntekijöiden henkilöllisyyttä onkin ruvettu seuraamaan tarkemmin.

3. Naisia on rakennusalalla hyvin vähän

Rakennusalan työntekijät
Rakennusala on hyvin miesvoittoinen toimiala.

Rakennusala on hyvin miesvoittoinen toimiala. Suurilla rakennusteollisuuden toiminoilla on töissä huomattavan vähän naisia – vain noin 10–16 % työntekijöistä on naisia.

4. Rakennusalan kansantaloudellinen merkitys

Rakennusalan kansantaloudellinen merkitys on yllättävän suuri, sillä erilaiset rakennukset muodostavat yli 50 % Suomen kansallisvarallisuudesta.

5. Rakennusalalla on hyvät työmahdollisuudet

Rakennustyömaille on suhteellisen helppo työllistyä, ja esimerkiksi maarakentajista sekä yhdyskuntatekniikan insinööreistä ja rakennusmestareista on jopa pulaa. Rakennusalalla tarvitaan kädentaitoja, työvälineiden ja koneiden käyttötaitoa sekä hyvää kuntoa. Jos omaa nämä ominaisuudet, on valmis oppimaan uutta ja kykenee työskentelemään sekä itsenäisesti että ryhmässä, kannattaa kokeilla onneaan työnhaussa.

On totta, että rakennusala on suhdanneherkkä työllistäjä, eli maailmantalouden lasku- ja noususuhdanteilla on iso vaikutus alan työllisyystilanteeseen. Lähivuosina on kuitenkin jäämässä eläkkeelle paljon rakennusalan ammattilaisia, joiden tilalle tarvitaan uusia, alan ammatillisen koulutuksen hankkineita työntekijöitä.

6. Rakennusalalla voi opiskella ammattikoulussa tai ammattikorkeakoulussa

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa eli ammattikouluissa voi suorittaa rakennusalan, pintakäsittelyalan, sähkö- ja automaatioalan tai puuteollisuuden perustutkinnon. Varsinkin aikuisopiskelijoille ja ammatinvaihtajille sopinee näyttötutkintona suoritettava perustutkinto. Myös oppisopimuskoulutus on hyvä ja suosittu vaihtoehto.

Rakennustekniikkaa ja esimerkiksi puu-, talo- ja sähkötekniikkaa voi opiskella ammattikorkeakouluissa. Yliopistossakin voi suuntautua rakennusalalle hakemalla opiskelemaan rakennus-, materiaali-, sähkö- tai puunjalostustekniikkaa tai vaikka arkkitehtuuria.

7. Työn tuottavuus ei ole kasvanut 40 vuodessa

Rakennusalalla työn tuottavuus on jämähtänyt sille tasolle, millä se oli 1970-luvulla. Yhtenä työn tuottavuuden kasvua estävänä tekijänä on pidetty sitä, että rakennusurakoissa on mukana suunnittelijoita, useita urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita, ja kaikki tämä johtaa helposti riitelyyn. Hyvä esimerkki siitä, mitä syntyy yhteisten tavoitteiden ja vuoropuhelun puuttuessa, on Länsimetro.

8. Rakennusalalla tapahtuneet työtapaturmat jyrkässä laskussa

Rakennusalalla tapahtunut kehitys on erittäin positiivinen. Vakavat ja kuolemaan johtaneet työtapaturmat ovat olleet jo vuosikausien ajan jyrkässä laskussa. Nolla tapaturmaa vuodessa -tavoitetta pidetään erittäin todennäköisenä jo lähitulevaisuudessa. Useimmat tapaturmat liittyvät sormiin ja muualla käsien alueelle. Toiseksi eniten vammoja osuu päähän. Yleisin työtapaturma liittyy paikasta toiseen siirtymiseen, eli liukastumiseen tai putoamiseen.

9. Asbestia on rakennuksissa edelleen

Asbestia ei ole rakennuksissa, mitkä on rakennettu vuoden 1994 jälkeen, mutta sitä vanhemmissa asbestia tavataan yllättävän paljon – sitä on jopa 2,2 miljoonassa suomalaisessa kodissa. Asbestipöly on hengitettynä erittäin vaarallista – noin tuhat ihmistä sairastuu vuodessa asbestin vuoksi. 

10. Insinööri tienaa hyvin rakennusalalla

Jos aiot lukea itsesi insinööriksi, kannattaa suuntautua rakennusteollisuuteen – siellä keskiarvopalkka on jopa 5100 euroa kuussa, kun taas palvelualalla asiantuntijatehtävissä työskentelevä insinööri saa ”vain” noin 3900 euroa.

Rakennusala on yksi työala, jolla pimeä työvoima ja pimeän työn teko on suurta. Kenties koska mahdollisuuksia pimeään työhön on niin paljon. Mitä sitten on pimeä työ, mitä haittaa siitä on jos pari sataa menee kuitin ohi ja ketkä sitä käyttävät?

Rakennusalan töitä

Pimeää työtä on kaikki verokortin ohi tehty työ, josta ei makseta veroja eikä pidätyksiä. Perinteisesti se tarkoittaa ”rahat käteen” menetelmää. Maksamalla käteisellä ilman kuittia, tuet pimeää työvoimaa. Monet meistä ovat varmaan kuulleet tai kokeneet esim. tuttavien avusta. Lähipiirissä on ammattilainen, jonka ammattitaitoa käytetään ja siitä maksetaan vaikka muutama kymppi käteen vaivan palkaksi. Tätä pimeä työ on pienimmillään, mutta pienistä puroista kasvaa isoja jokia. Jos rakennusalalla kokonainen alihankkijaryhmä tekee työn pimeästi, ei enää puhuta kympistä edes vero-osuuksissa.

Pimeän työn valvonta on vaikeaa eikä mainittuihin muutaman kympin tutkimiseen kannata edes ryhtyä. Ammattilainen voi kuitenkin jo vuoden aikana tehdä niin useita ”parinkympin hommia”, että niistä kertyy verotettavaa tuloa. Tuo raha jää hänelle pussiin, mutta hyötyykö hän siitä pitkällä aikavälillä? Palkasta pidätetään ennakonpidätys verotusta varten, työttömyysturva- ja sairasvakuutusmaksut. Olennaista pimeän työvoiman käytössä onkin verojen ja vakuutusten kierto. Kuluttaja voi ajatella säästävänsä vain ”turhan” arvonlisäveron osuuden, mutta laskutetun työn summa sisältää muutakin. Kuittia vastaan tehdystä työstä kertyy myös työntekijän eläke-, työttömyys- ja sairausajanturva. Työntekijä on työnhetkellä vakuutettu työnantajan puolesta. Jos käytät pimeää työtä ja tapahtuu onnettomuus, kuka korvaa? Yritykselle voi tulla asiasta sanktioita, työntekijä jää periaatteessa oman vakuutuksensa tulkittavaksi, työn teettäjä ei välttämättä saa mitään korvauksia väärin tehdystä työstä. Kun ei ole kuittia, on työn jäljitettävyyskin hankalaa. Todistaminen siitä kuka oli töissä, milloin, mitä hän teki ja kuka korvaa jää sanojen varaan. Miksi ihmeessä pimeään työhön, sitten sorrutaan jos riskit ja seuraamukset ovat tiedossa?

Yritysten välillä pimeä työ on auttamatta veronkiertoa. Useimmat yritykset ovat kuitenkin tarkkoja kuittien, tositteiden, työvuorojen ja velvoitteidensa kanssa, sillä tunnetusti talousrikkeistä on kovat sanktiot. Rakennusalalla käytetään kuitenkin paljon alihankintaa. Yritys siis sopii urakasta asiakkaan kanssa ja ostaa itse esim. urakan osan, vaikka kylpyhuoneremontin, toiselta yritykseltä. Toinen yritys taas voi ostaa työhön vaikka toiminimellä toimivan yrittäjän. Suuria projekteja tehdessä mukana voi olla lukuisia tekijöitä ja yrityksiä, jolloin työn jäljitettävyys heikkenee. Tämä mahdollistaa pimeän työn käytön ns. huomaamatta muun projektin ohessa. Ei välttämättä laskutetakaan ihan kaikkea. Ulkomaalaiset työntekijät eivät aina ole tietoisia suomalaisista palkoista, työturvasta ja vakuutuksista. Kun soppaan lisätään vielä oma ulkomaalainen työnantaja, jolta työ on alihankintana tilattu, käteinen ei edes epäilytä. Kulttuurilliset erot palkkojen maksussa johtavat myös mahdollisiin epäkohtiin.

Kuluttajia houkuttaa hinnan alennus

Kun ei makseta virallisia teitä, koetaan että säästetään alv ja yritysten osuus. Pitäisikö itseasiassa asiakkaan säästää siinä enemmänkin? Monesti hintana on esim. tuntipalkka käteen. Eikö tuntipalkasta tavallisesti tehdä vielä vähennyksetkin? Joka tapauksessa ostaja kokee säästävänsä ja työntekijä hyötyvänsä ns. paremmasta palkasta rahallisesti kenties enemmän kuin hyötyykään. Pimeä työ on tietyllä tapaa myös kuluttajien, ei vain yritysten ja työntekijöiden välinpitämättömyyttä. Maksamalla pimeästi et kerrytä työntekijän turvaa. Se voi aluksi tuntua hyvältä teolta, ikään kuin säästää laskuttamisen ja ennakonpidätysten vaivan, mutta kaikki vältetty vero itseasiassa lisää painetta nostaa työssäkäyvien verotusta.

Rakentaminen ja remontoiminen ovat tunnetusti kalliita, varsinkin jos sinulla on kiire. Kotitalousvähennyksestä ei aina ole helpottajaksi. Rakentaminen ja remontointi alana myös kasvaa koko ajan, mikä näkyy pulana osaavista työntekijöistä. Rakennusalan palkat ovat nousseet ja esim. kokeneista työnjohtajista on pulaa. Se nostaa tarjottuja palkkoja ja kilpailua työntekijöistä. Mikäli yritys ei pysty maksamaan parempaa kuin toinen tarjoaja ja työllä on kiire, voi paine napata edes joku tekemään, olla suuri. Kuluttajalle voidaan jopa ehdottaa tuttua tekijää, varsinkin jos kyseessä on pieni työ. Vaikka työ tehtäisiinkin säännösten mukaan, voi ohessa tapahtua jokin pimeä työ. Jos aiottuun remonttiin tuleekin jotain muutettavaa tai korjattavaa työn aikana, voidaan muutos tehdä halvemmalla ohessa, kun kuitti asiasta jätetään pois. Tällaisissa tapauksissa ei aina työnantajakaan tiedä muutoksista. Jos lähipiiristä vielä löytyy tuttu ammattilainen, tuntuu asia enemmän ystävän palvelukselta eikä aina edes ajatella sen pidemmälle. Pimeää työtä on suhteellisen helppo tehdä, vastaanottaa ja löytää, mutta jokainen voi itse vaikuttaa sen kitkemiseen.

Remontoiminen on muutenkin aikaa vievää ja stressaavaa, mutta kun lapset ovat siinä vielä mukana sekoittamassa tilannetta, on stressi vielä suurempi. Lapset on parempi yrittää pitää poissa remontin tieltä, sillä remonttialue voi olla lapsille jopa vaarallinen. Lapset eivät varmaan itsekään tykkää siitä kun kodissa on remontti meneillään.

Heitä kielletään ja rajoitetaan remontin ajan entistä enemmän, mikä voi turhauttaa lapsia. Tämän vuoksi on tärkeä huolehtia lasten aktivoinnista ja siitä että heillä on hyvä ja turvallinen olo myös remontin alla. Kovat äänet ja remonttipöly voivat olla haitallisia lapsille.

Remontti voi olla haastavaa aikaa perheelle

Keksi tekemistä toisiin huoneisiin tai ulos

Jos lapsilla on omat huoneet, ja remontti ei ulotu heidän huoneisiin, yritä keksiä heille mieleistä tekemistä, johon he eivät heti kyllästy. Se voi olla joku lautapeli, videopeli tai vaikka uusi lelu. Lasten iästä riippuen, keskittyminen ja mielenkiinnon säilyminen vaihtelevat. Jos lapsilla on iso ikäero, ei varmaan yhdessä tekeminen ole se mieluisin vaihtoehto. Keksi siis sellaista tekemistä mikä miellyttää molempia. Passita lapset pihalle leikkimään, joko toistensa tai naapureiden lapsien kanssa. Luulisi että ulkona olo maistuu, etenkin jos on hyvä ilma. Talvella pulkkamäki ja kesällähän on aina kivaa. Järjestäkää ulos vaikka leikkejä, leikkimielisiä kisoja tai vaikka olympialaiset saappaanheitossa. Antakaa lasten keksiä itse uusia lajeja, näin he saavat toteuttaa itseään.

Retkipäivä

Jos jompikumpi vanhemmista pääsee irtautumaan rempasta, järjestäkää retkipäivä tai rantapäivä. Joku aktiviteetti missä menee rattoisasti iltapäivä ja on myös mieluinen juttu lapsille. Jos ette itse pääse, kysykää tuttavia tai isovanhempia. Ehkä he voivat lähteä lasten kanssa jonnekin viettämään päivää. Lapset voi viedä vaikka eläintarhaan tai huvipuistoon, tehkää kuitenkin jokaisen lasten toiveiden mukaisia asioita tasapuolisesti.

Anna lapsen auttaa remontissa

Yökylään

Jos mahdollista, kysykää tuttaviltanne voivatko lapset tulla yö kylään heille. Se on lapsillekin jännittävää ja mukava vaihtelua. Yökyläily on myös hyvä tapa millä opettaa lapsille miten käyttäytyä vieraiden luona. Tämä on kuitenkin vain yhden yön kestävä vierailu ja taas täytyy keksiä uutta tekemistä lapsille. Tietenkin jos vain onnistuu majoittaa lapset muualle vaikka muutamaksi päiväksi, ja myös lapset ovat halukkaita tähän järjestelyyn, kannattaa sitä harkita. Usein kannattaa muistaa laittaa lapsen mukaan hänen tarpeelliset unitarvikkeensa, jotta hän saa nukuttua vieraassa paikassa. Jos pieni lapsi on tottunut nukkumaan esimerkiksi pehmeässä unipesässä, on miltei pakko pakata se mukaan, jotta nukkumisesta tulee jotain.

Valista

Kerro lapsille miksi he eivät saa olla remontin tiellä. Lapset kyllä ymmärtävät kun selität heille, että remonttialue on vaarallinen ja sinne ei ole asiaa lapsille. Kyllä he ottavat asian kuuleviin korviinsa, sillä eiväthän he halua pilata uutta kotia tai satuttaa itseään remontti välineisiin.

Asunnon pohjapiirrustus remonttia varten

Omia remppa hommia

Hyvin yksinkertainen juttu millä saat lapset sekä osallistumaan aikuisten juttuihin, osalistamatta heitä aikuisten juttuihin. Eli anna heille oma pieni remontti työ, jota he voivat yhdessä rakentaa. Se voi olla vaikka ihan pelkkä puukappale, ja annatte heille turvallisia maaleja, kuten akryylivärejä, sitten vain tuumasta toimeen ja maalaamaan. Tästä voi kehittää vaikka hienon taideteoksen lasten huoneeseen, näin lapsillekin jää joku mieleinen muisto rempasta.

Kärsivällisyyttä tarvitsevat niin aikuiset kuin lapsetkin rempan tohinoissa. Kaikesta kuitenkin selviää positiivisella mielellä ja lopputuloksen odottamisella. Rempan ollessa ohi tehkää kaikki jotain kivaa yhdessä uudessa upeassa kodissanne. Leiriytykää kokoperhe yhdessä olkkariin ja katsokaa leffoja, tai pitäkää perheen peli-ilta uudessa keittiössä. Tehkää hyvää ruokaa ja nauttikaa oikein olan takaa toistenne seurasta. Yhden remontin kyllä kestää, vaikka lapset välillä tuppaisivatkin olemaan vähän liian uteliaita remonttia kohtaan.

HUOM! Remontti ei pelkästään ole haastavaa koko perheelle, se voi olla myös hyvin haastavaa aikaa parisuhteelle. Suunnittele siis remonttisi hyvin, ettei uutta taloa tarvitse laittaa myyntiin heti sen valmistuttua.

Lue täältä lisää kokemuksia: http://www.meidanperhe.fi/keskustelu/16188/ketju/onko_iso_remontti_usein_koetus_parisuhteelle_

 

Oman videopäiväkirjan tekeminen remontin ajalta voi olla hauska idea! Jos lapsi on tarpeeksi vanha, voi lapsikin kuvata remonttia ipadilla, näin voidaan remontistakin tehdä lapselle mukavampi kokemus. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s-yfvFermoY